LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konferens: Från ljudböcker till multi media
From: Jenny Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 17 Jan 2003 09:29:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (45 lines)


Från ljudböcker till multimedia
Gemensamma vägar för tillgänglighet

Välkommen till en framtidskonferens om gemensamma vägar för tillgänglighet. Konferensen anordnas med anledningen av Europeiska Handikappåret 2003 och för att fira bildandet av ett svenskt DAISY-konsortium. Vi hoppas att konferensen skall ge ökad kunskap och inspiration till vidare utveckling baserad på en gemensam grund när det gäller tillgänglighet och kompatibilitet.

Konferens den 26 februari 2003
Bonnier Conference Center, Stora Hörsalen, Torsgatan 21 i Stockholm

Konferensen är anordnad med anledning av Europeiska Handikappåret 2003.

Arrangörer: Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Centrum för Lättläst, Taltidningsnämnden
Synskadades Riksförbund, Förbundet Funktionshindrade med Läs- och skrivsvårigheter, Hjälpmedelsinstitutet och Specialpedagogiska institutet

Program

08.30 - 10 00 Registrering, kaffe, utställning och mingel

10.00 - 10.20 Inledning. Gunilla Thorgren statssekreterare på Kulturdepartementet

10.20 - 11.00 DAISY in the mainstream and streaming DAISY. George Kerscher, International Project Manager of the DAISY Consortium

11.00 - 11.40 AMIS, an adaptive multimedia playback system. Technology for targeting specific disabilities. Hiroshi Kawamura JSRPD, Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities.

11.40 - 12.30 Idéer om framtidens taltidningar. Diskussion med inledning av Vivi-Anne Emanuelsson, SRF och ledamot av Taltidningsnämnden,  Kurt Hedman, kanslichef på Taltidningsnämnden och Lars Sönnebo, IT-strateg på TPB.

12.30 - 13.20 Lunch

13.20 - 13.50  FMLS vision kring tillgängliga läromedel. Torbjörn Lundgren, författare

13.50 - 14.40 Upphovsrättsförslaget sett med olika glasögon.

14.40 - 15.10 Kaffe och utställning

15.10 - 15.30 Nya distributionsvägar för talböcker. Vilken roll vill biblioteken spela?

15.30 - 16.30  Möjliga teknikutvecklingsscenarier. Inlägg från olika håll i världen.

16.30 - 17.00 Knyta ihop säcken, markera behovet av ett nationellt nätverk vad gäller tillgänglig digital produktion, distribution och konsumtion av tryckta medier. Ingar Beckman Hirschfeldt, bibliotekschef på TPB och president i DAISY Consortium

17.00 -19.00 Eftermingel med snack och snacks

Reservation för programändringar

Konferensavgift 800 kr exkl. moms. Ingen avgift för medlemmar av det nybildade svenska DAISY-konsortiet, organisationer som är associerad medlem eller friend till DAISY Consortium
För anmälan se TPB:s hemsida: www.tpb.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager