LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Handläggarvikariat på Kungliga biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 Jan 2003 15:44:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


HANDLÄGGARE
12-månaders vikariat med möjlighet till förlängning på BIBSAM
(Avdelningen för nationell samordning och utveckling)

BIBSAM:s verksamhet består bl.a. i att driva och utveckla ett nätverk av
s.k. ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar, genomföra,
delta i och stödja utvecklingsprojekt, anordna kurser, seminarier och
konferenser, handlägga juridiska frågor, stödja och delta i
standardiseringsarbete, framställa statistik över och utvärdera
bibliotekens arbete samt för den svenska högskolans räkning centralt
köpa in elektroniska informationsresurser. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek,
arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Ingå i licensgruppen som förhandlar fram centrala
licensavtal för elektroniska informationsresurser. Handlägga ett antal
avtal och självständigt sköta kontakten med de svenska universitets- och
högskolebiblioteken och med svenska och utländska databasleverantörer.
Bidra till verksamhetens utveckling.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande;
erfarenhet av liknande arbete (gärna inom ett universitets- eller
högskolebibliotek); god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
(svenska och engelska).

Om Du vill veta mer kontakta förste handläggare Kari Stange på BIBSAM
eller personalföreträdarna Esbjörn Eriksson, TCO- OFR och Katarina
Synnermark, SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungliga bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41
STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 31 januari 2003, märkt med dnr
141-26-2003.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager