LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Praktiskt referensarbete i en digital tid
From: lc <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 31 Jan 2003 16:06:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Praktiskt referensarbete i en digital tid - Inbjudan till konferens

Hur är läget när det gäller informationsarbetet på biblioteken? Hur ser
framtiden ut för denna så viktiga del av bibliotekens verksamhet? Vilken
kompetens behöver vi? Vilken service kan vi ge den som själv kommer till
biblioteket och den som får svar via chat eller e-post? Hur kan vi med gott
resultat arbeta med referens- och ämnesfrågor idag med alla nya
informationskällor som finns att tillgå i kombination med de 'gamla'
tryckta?

Lånecentralen i Malmö inbjuder till en konferens som ska ta upp aspekter på
dessa frågeställningar - också ur praktisk synvinkel. Inbjudan riktar sig i
första hand till folk- och gymnasiebibliotekarier.

Tid: 4 april 2003
Plats: Malmö stadsbibliotek, Röda rummet.

Program:

10.00 - 11.00  Hur kommer framtidens referensservice att utformas och
vilken kompetens
        kommer att krävas? Gunhild Söndergaard, Chef för Läsesal och
Information
        vid Köpenhamns huvudbibliotek, tar bland annat upp fyra begrepp:
omvärlds-
        förståelse, vägledning, kvalitetsvärdering/källkritik och
undervisning.

11.00 - 12.00  Aktuella frågeställningar inom informations- och
referensarbetet i dag.
Roland Persson, konsulent för utbildning och utvecklingsfrågor,
Länsbibliotek
Skåne och Acke Ericsson, lånecentralen i Malmö, sätter dagens situation och
tänkbara utvecklingslinjer under debatt.

12.00 - 13.30  Lunch på egen hand.

13.30 - 15.30  Informationsarbetet idag sett ur tre bibliotekariers
perspektiv. Representanter
        för olika biblioteksformer talar om sådant som är specifikt för
deras arbete.

        Pia Malmberg-Kronvall, gymnasiebibliotekarie på Oscarsgymnasiet,
Oskarshamn.
        Sedan januari 2003 tjänstledig för ett tvåårigt uppdrag som
'bibliotekscoach' vid
        Regionbibliotek Kalmar.

        Eva Olson, chef för avdelningen humaniora/samhälle vid Malmö
stadsbibliotek.
        På avdelningen finns även en Info-point Europa, ett av Europeiska
        kommissionens informationskontor, och en särskild service för
företag.

        Förfriskningar

        Göran Schmitz, ansvarig för Malmö stadsbiblioteks medverkan i två
        informationstjänster online: 'Bibliotekarie direkt' (via chat) där
bibliotekarier svarar
        på frågor, vidarebefordrar information och länktips och 'Fråga
biblioteket' (via e-post).
        Göran är chef för avdelningen för skönlitteratur.

15.30-16.00     Tre stjärnor på webbhimlen. Närblick på några riktigt
användbara resurser från
webbens refhylla presenterade av personal från lånecentralen.

Anmälan senast den 28 februari via e-post: [log in to unmask]

Konferensavgift: 500:-

Välkommen med din anmälan!
Lånecentralen i Malmö

För mer info kontakta: Margareta Nyström, lånecentralen
Tel: 040/660 8571  E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager