LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Skrivfel
From: Göran Berntsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 5 Nov 2002 19:53:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


Kolleger, jag vill be några av er om en tjänst!
Följande skrift finns i flera bibliotek:

Berntsson, Göran, Klassifikation enligt SAB-systemet : ett läromedel. -
2., rev. uppl. - Borås : Taranco, 1997. - ISBN 91-970103-9-1

I den skriften finns flera skrivfel. Om ni äger skriften vore det bra
om någon vänligen ville rätta de grövsta felen med en penna.
Första upplagan av samma skrift (blå pärm) finns kvar här o var.
Den är obrukbar och bör gallras.
Med tack för hjälpen och bästa hälsningar
Göran Berntsson

Skrivfel i andra upplagan:
S. 24 uppg. 06 skall vara Hcd.01

S. 29 uppg. 03 skall vara Nae.04/DB

S. 44 uppg. 04: Kodernas förklaringar är omkastade

S. 49 uppg. 03 skall vara Aa.08

S. 60 uppg. 03 skall vara "1945" i förklaringen till koden (ej 1954)

S. 76 uppg. 05 skall vara Vx-c:bf

S. 78 uppg. 01 skall vara Uggm.059

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager