LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nord-i-KON - ny projektorganisation för samor dnade pan-nordiska konsortieavtal
From: Hans Danelid <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 19 Nov 2002 12:06:07 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


Hej

Kan vi få testa ebrary.

hälsningar

Hans Danelid
Högskolan Dalarna


At 10:03 2002-11-19 +0100, you wrote:
>PRESSRELEASE 15 NOVEMBER 2002
>
>Projektorganisation för samordnade pan-nordiska konsortieavtal för
>e-böcker, databaser och informationstjänster
>
>En projektorganisation har nyligen bildats genom ett strategiskt
>samarbetsavtal som tecknats mellan PrioInfo och tre ledande
>internationella e-boksutgivare: ebrary, xrefer och knovel. Avtalen
>mellan PrioInfo och övriga Nord-i-KON partners innebär att nordiska
>konsortieupphandingar för dessa förlag och informationsproducenter
>administreras av Nord-i-KON. Avsikten med Nord-i-KON-samarbetet är att
>kunna erbjuda bibliotek och andra kunder i de nordiska länderna tillgång
>till e-böcker och elektroniska informationsresurser till förmånliga
>konsortievillkor som möjliggörs genom den pan-nordiska samordningen.
>
>Några av Nord-i-KON:s huvudprinciper är:
>- samordning på pan-nordisk basis
>- konsortier öppna både för universitet, högskolor, myndigheter,
>forskningsinstitut och företag
>- existerande nationella konsortier och inköpskooperativ kan ansluta sig
>och dra fördel av de förmånliga villkoren
>- Nord-i-KON kommer att bedriva ett omfattande informationsarbete med
>seminarier, utbildning, testaccess och utvärderingslicenser
>
>Nord-i-KON:s webbplats är under under uppbyggnad och kommer att lanseras
>den 16 december 2002 med information om ett antal ytterligare
>Nord-i-KON-partners. Redan nu erbjuds pan-nordiska konsortievillkor
>genom Nord-i-KON på tre e-bokstjänster: ebrarian, xreferplus och knovel.
>Se www.prioinfo.se/nordikon
>
>För mer information om Nord-i-KON är du välkommen att kontakta PrioInfo
>eller någon av Nord-i-KON:s partners:
>Dan Ahlskog, Marknads- och försäljningschef, PrioInfo AB, tel +46
>(0)8-564 885 00
>Peter Reardon, European Sales Manager, knovel, tel +44 (0)1732-871587
>Daryl Rayners, Marketing Manager, xrefer, tel +44 (0)207 479 9204
>Mohamad al-Bhagdadi, Vice President, ebrary, 650 230 0708

-------------------------------------------------------------------
Hans Danelid                  email [log in to unmask]
Bibliotekschef                  tel 023-778187
Biblioteket                    fax 023-778075
Campus Borlänge               http://www.du.se/bibliotek/
Högskolan Dalarna
781 88 Borlange
--------------------------------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager