LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nord-i-KON - ny projektorganisation för samor dnade pan-nordiska konsortieavtal
From: Ahlskog Dan <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 19 Nov 2002 10:03:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


PRESSRELEASE 15 NOVEMBER 2002

Projektorganisation för samordnade pan-nordiska konsortieavtal för
e-böcker, databaser och informationstjänster

En projektorganisation har nyligen bildats genom ett strategiskt
samarbetsavtal som tecknats mellan PrioInfo och tre ledande
internationella e-boksutgivare: ebrary, xrefer och knovel. Avtalen
mellan PrioInfo och övriga Nord-i-KON partners innebär att nordiska
konsortieupphandingar för dessa förlag och informationsproducenter
administreras av Nord-i-KON. Avsikten med Nord-i-KON-samarbetet är att
kunna erbjuda bibliotek och andra kunder i de nordiska länderna tillgång
till e-böcker och elektroniska informationsresurser till förmånliga
konsortievillkor som möjliggörs genom den pan-nordiska samordningen.

Några av Nord-i-KON:s huvudprinciper är:
- samordning på pan-nordisk basis
- konsortier öppna både för universitet, högskolor, myndigheter,
forskningsinstitut och företag
- existerande nationella konsortier och inköpskooperativ kan ansluta sig
och dra fördel av de förmånliga villkoren
- Nord-i-KON kommer att bedriva ett omfattande informationsarbete med
seminarier, utbildning, testaccess och utvärderingslicenser

Nord-i-KON:s webbplats är under under uppbyggnad och kommer att lanseras
den 16 december 2002 med information om ett antal ytterligare
Nord-i-KON-partners. Redan nu erbjuds pan-nordiska konsortievillkor
genom Nord-i-KON på tre e-bokstjänster: ebrarian, xreferplus och knovel.
Se www.prioinfo.se/nordikon

För mer information om Nord-i-KON är du välkommen att kontakta PrioInfo
eller någon av Nord-i-KON:s partners:
Dan Ahlskog, Marknads- och försäljningschef, PrioInfo AB, tel +46
(0)8-564 885 00
Peter Reardon, European Sales Manager, knovel, tel +44 (0)1732-871587
Daryl Rayners, Marketing Manager, xrefer, tel +44 (0)207 479 9204
Mohamad al-Bhagdadi, Vice President, ebrary, 650 230 0708

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager