LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Handläggarvikariat på Kungliga biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Nov 2002 10:30:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


HANDLÄGGARE
Ett 12-månaders vikariat (med möjlighet till förlängning) på BIBSAM
(Avdelningen för nationell samordning och utveckling)

BIBSAM:s verksamhet består bl.a. i att driva och utveckla ett nätverk av
s.k. ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar, genomföra,
delta i och stödja utvecklingsprojekt, anordna kurser, seminarier och
konferenser, handlägga juridiska frågor, stödja och delta i
standardiseringsarbete, framställa statistik över och utvärdera
bibliotekens arbete samt för den svenska högskolans räkning centralt
köpa in elektroniska informationsresurser. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek,
arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Ingå i licensgruppen som förhandlar fram centrala
licensavtal för elektroniska informationsresurser. Handlägga ett antal
avtal och självständigt sköta kontakten med de svenska universitets- och
högskolebiblioteken och med svenska och utländska databasleverantörer.
Bidra till verksamhetens utveckling.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning; erfarenhet av
liknande arbete (gärna inom ett universitets- eller högskolebibliotek);
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska).

Om du vill veta mer är du välkommen att ringa avdelningschef Kjell
Nilsson eller de fackliga företrädarena Esbjörn Eriksson (TCO) och
Katarina Synnermark (SACO), tel: 08 463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungliga bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41
Stockholm tillhanda senast fredagen den 28 november märkt med dnr
141-469-2002.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager