LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: En svensk biblioteksportal - vad händ e sen?
From: Britt Löfdahl <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 Nov 2002 11:19:42 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (26 lines)


Blir det en biblioteksportal för folkbiblioteken? Vad blev resultatet av enkäten? Vad händer nu?

Kanske är detta frågor som många undrar över så här i novembermörkret och svaret finns på webbplatsen http://susning.nu/Biblioteksportal

Bakgrunden var ju den att Statens kulturråd, på länsbibliotekskonferensen augusti 2001, gav länsbiblioteken i uppdrag att samverka kring några utvecklingsområden. Arbetet skulle ske i olika "plattformar" och redovisas på nästa länsbibliotekskonferens. "Plattformen för en svensk biblioteksportal" har under det gångna året arbetat med frågan om huruvida det finns behov av en svensk biblioteksportal och vad den i så fall skulle kunna tänkas innehålla. Eftersom vi ville veta vad våra kolleger tyckte om denna fråga så gick vi också ut med en enkät i början av april och fick då in ca 70 svar.

Vårt arbete redovisades vid länsbibliotekskonferensen i augusti 2002. Som inledande föredragshållare hade vi bjudit in Robin Fortelius från den finska biblioteksportalen www.biblioteken.fi och därefter presenterade vi resultatet av enkäten samt ett konkret "Förslag till inrättandet av en svensk biblioteksportal". Vi överlämnade därmed "bollen" till Statens kulturråd och har avvaktat besked om fortsättningen. Nu har beskedet kommit att plattformsarbetet fortsätter som arbetsform, men "plattformen för en svensk biblioteksportal är borttagen. Kulturrådet kommer våren 2003, bland annat utifrån den plattformens resultat, att initiera en kartläggning och analys av IT-redskap (nuläge - behovsinventering - nationella strategier) med relevans för folkbiblioteken. Syftet är att få underlag för en självständig och långsiktigt hållbar strategi från Kulturrådets sida i dessa frågor".

Så vi får se vad som händer i fortsättningen. Tack återigen till alla som svarat på enkäten - vi fick in väldigt många intressanta synpunkter!

Besök gärna vår webbplats http://susning.nu/Biblioteksportal
Här finns resultatet av enkäten, vårt "Förslag till inrättandet av en svensk biblioteksportal" samt bakgrund och minnesanteckningar. Välkomna!

"Portalgruppen"
gm
Britt Löfdahl
Lånecentralen
Stockholms stadsbibliotek
************************************
Detta mail har viruskontrollerats
This mail has been checked for virus
************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager