LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Prenumerera på NIKK magasin
From: Eva Dammen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Nov 2002 14:26:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Prenumerera på NIKK magasin - kvinnoforskning i Norden i
populärvetenskaplig utgåva.
För prenumeration, se http://www.nikk.uio.no/

NIKK magasin är en nordisk och tvärvetenskaplig publikation som
presenterar nya och aktuella forskningstema från fem nordiska länder.
Gemensamt för bidragen i NIKK magasin är de kritiska
könsperspektiven. Den nordiska ansatsen ger inblick i vad som skiljer
och vad som förenar våra "jämställda" välfärdsstater; är våra
erfarenheter relaterade, likadana eller väsentligt olika?

NIKK magasin ges ut av det nordiska institutet för kvinno- och
könsforskning, NIKK, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Magasinet utkommer tre gånger per år, varav ett nummer är på
engelska. Varje nummer har ett tema, och tidigare tema har varit:
mansforskning, etnicitet och kön, psykologins kön, media och kön,
jämställdhetsretorik samt prostitution och handel med kvinnor.

I NIKK magasin nr 2/2002 presenteras för första gången en del av den
nordiska forskningen med feministiska perspektiv på IT. Nästa NIKK
magasin nr 1/2003 har tema sexualitet och identitet.

Att prenumerera på NIKK magasin är tillsvidare gratis. För
prenumeration, se http://www.nikk.uio.no/

--
Eva Dammen
Koordinator/Coordinator
NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning/
Nordic Institute for Women´s Studies and Gender Research
P.O. Box 1156 Blindern, NO-0317 Norway
tel.+47 22 85 87 47
fax. +47 22 85 89 50
e-mail: [log in to unmask]
www.nikk.uio.no

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager