LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kommer amerikanska medieföretag att dri va svenska folkbibliotek?
From: Lennart Wettmark <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 Nov 2002 08:55:09 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


Om du hör till dem som oroas av tanken på att biblioteken skall läggas ut på entreprenad eller att kommersiella intressen skall urholka bibliotekens grundidéer, då kan du bli ännu mer nervös när du inser att ett (okänt) antal länder i den nya GATS-rundan riktar krav på Sverige att öppna svensk biblioteksverksamhet för utländska företag. Kommerskollegium sammanställer synpunkter på vad Sveriges bud i förhandlingarna skall vara. Remisstiden är kort och går ut på onsdag 13 november. Kommerskollegium  kommer att sammanställa synpunkter för Regeringskansliets räkning. Tala på olika sätt om för dina politiker vad du tycker och skaffa dej information om vad GATS kan komma att betyda för våra bibliotek. Nuförtiden  får Sverige inte tala med egen röst i en rad frågor, utan anpassa sig till EUs inställning. Desto viktigare är det att en svensk biblioteksopinion är kunnig och uttrycker sin uppfattning som en påtryckning på regeringen!

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) har under det senaste året i sin tidskrift bis haft en rad inlägg i frågan. Den kanadensiska bibliotekarien Fiona Hunt intervjuas i 3/2001, Leif Pagrotsky och Marita Ulvskog svarar i nr 4/01. Lasse Karlsson från Attac och Fiona Hunt svarar ministrarna i nr 1/02. I Ikoner 5/02 skriver Kjell Nilsson om ämnet.

BiS arbetar nu med ett remissvar till Kommerskollegium, men fler röster behöver alltså höjas!

Så här uttalar sig IFLA (i min svenska översättning):

"Bibliotek utgör en del av samhällets grundläggande välfärd. De är unika sociala konstruktioner för att ge tillgång till bredast tänkbara utbud av informationer och idéer till medborgare oavsett ålder, religion, fysisk och mental hälsa, social status, ras, kön eller språk. Den sedan länge etablerade bibliotekstraditionen att stå för intellektuell frihet och jämlik tillgång till information och kulturella uttrycksformer utgör grundvalen för att kunna uppnå biblioteken mål.

De olika typerna av bibliotek från stora nationella, statliga och forskningsinriktade institutioner till folk- och skolbibliotek, utgör ett ömsesidigt nätverk i medborgarnas tjänst. Fungerande bibliotek är grundläggande för att säkra tillgången till hela spektrat av mänskliga uttryck och ge individer förmågan att nå och ta del av dess uttryck.

Bevisen växer för att beslut från WTO, direkt elle indirekt, negativt kan påverka verksamhet och framtida utveckling av biblioteksservice, särskilt i icke-kommersiella institutioner.

IFLA intar, som en aktiv internationell sammanslutning av organisationer inom bibliotek och information, bibliotek & informationsserviceförmedlare och engagerade enskilda medlemmar, en strategisk position för att påverka WTO på bibliotekens och informationsförmedlares vägnar och att försäkra sig om att dess medlemmar hålls informerade för att de på nationell nivå skall kunna påverka effektivt.

För att kunna upprätthålla en stark offentlig sektor kommer IFLA och dess medlemmar att fortsätta att bygga upp kontakter och arbeta med bibliotek och information, arkiv, muséer, utbildning och andra organisationer för att öka medvetenheten om vad internationella handelsavtal kan medföra för den offentliga sektorn"
Antaget av styrelsen för IFLA, vid dess möte i Boston, USA 25 augusti 2001
http://www.ifla.org/The IFLA Position on The World Trade Organization.htm

Lennart Wettmark
BiS

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager