LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Vårt behov av statistik... Nu med länk till fulltext!
From: Harnesk Jakob <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Aug 2002 11:27:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (110 lines)


Hej igen,

glömde visst länken till fulltexten i mitt förra inlägg:
http://www.niso.org/emetrics/

JakobHej alla!

ett annat viktigt dokument som också nyligen lagts ut i en draft-version
är den amerikanska standarden för biblitoeksstatistik (NISO Z39.7 -
2002). Draften ligger ute för kommentarer i ett år. Denise Davies, ordf
i den kommitte som arbetat fram dokumentet säger: "This new edition of
Z39.7 is a major departure from prior versions of the standard. Not only
has the Committee embraced valuable best practices long recognized by
the U.S. library community, we have also incorporated international
definitions".
Standarden omfattar även bibliotekens elektroniska tjänster (inklusive
definitioner av dataelement etc.).

Ha det gott,
Jakob


Jakob Harnesk
Concept Manager
PrioInfo - ett företag i BTJ-gruppen
Prästgårdsgatan 1, P O Box 1528
SE-172 29 Sundbyberg
Tel: +46 (0)8 564 885 03 (OBS! Nytt tel.nr!)
Mobiltel: +46 (0)70 508 18 35
Fax: +46 (0)8 652 81 15
E-mail: [log in to unmask] (OBS! Ny e-postadress)

Gör gärna ett besök vår nya webbplats! http://www.prioinfo.se

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Christina Jönsson Adrial
> [SMTP:[log in to unmask]]
> Skickat:   den 15 juli 2002 13:31
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Vårt behov av statistik...
>
> Meddelandet har skickats ut även på andra listor. Ursäkta eventuell
> dubblering.
>
> ****
>
> Hej alla,
>
> Just nu pågår i Storbritannien ett projekt kring användningsstatistik,
> COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources), med
> ambitionen att utveckla en internationellt accepterad Code of
> Practice
> för vilken statistik databasleverantörer ska leverera till
> biblioteken.
> Projektet involverar bibliotekarier, databasleverantörer och förlag
> och
> bygger vidare på tidigare projekt inom området. Ordförande i
> styrgruppen
> är Richard Gedye från Oxford University Press. I slutet av detta år
> ska
> Code of Practice ligga klar och därefter kommer projektet att arbeta
> med
> implementeringen av den.
>
> Just nu (juli 2002) finns en draft-version ute på remiss. Då COUNTER
> gärna vill ha feed-back från bibliotekarier har de utformat en enkät.
> Ta
> en titt på enkäten och fyll gärna i den då jag tror att det är viktigt
> att även bibliotekarier utanför Storbritannien och USA gör sina röster
> hörda i dessa sammanhang. Enkäten består till stor del av
> statistiktabeller som man utifrån de egna behoven ska bedöma som
> "Essential", "Desirable", "Occasionally useful" eller "Not needed".
>
> Enkäten ligger på COUNTERs webbplats där ni också kan få mer
> information
> om projektet:
> .
> http://www.ProjectCounter.org
>
> Bästa hälsningar
> Christina
>
> --
> Christina Jönsson Adrial
> 1:e handläggare/Senior Executive Officer
>
> BIBSAM - Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och
> utveckling
> /- The Royal Library´s Department for National Co-ordination and
> Development
>
> Box 5039
> SE-102 41 STOCKHOLM
> Sweden
>
>
> Tel/Phone    +46 (0)8 463 43 58 (direkt/direct)
>         +46 (0)8 463 40 00 (växel/switchboard)
> Mobil/Mobile  +46 (0)73 917 33 77
> Fax       +46 (0)8 463 42 74
>
> E-post/E-mail: [log in to unmask]
> URL:      http://www.kb.se/bibsam/
>
>
> Besöksadress/Visiting address: Humlegården

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager