LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Lånevillkor Lund

From:

Torngren Tore <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 28 Aug 2002 23:02:39 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Gemensamma lånevillkor vid Lunds Universitets Bibliotek från den 2 september

När höstterminen börjar kommer nya allmänna lånevillkor att gälla på de 16
bibliotek som ingår i nätverket Lunds Universitets Bibliotek (LUB).
Villkoren innebär att ett avtal träffas mellan låntagaren och biblioteken.
Avtalet börjar gälla i och med att man använder sitt lånekort, och behöver
alltså inte undertecknas.

I princip kan alla som bor i Sverige och har fyllt 18 år få lånekort vid
LUB. Reglerna för vad som får lånas och hur länge kan variera mellan de
olika biblioteken i nätverket. Om lånat material inte återlämnas i tid är
låntagaren skyldig att betala förseningsavgift med 10 kronor per lån och
dag.

Lånevillkoren fastställdes av Biblioteksstyrelsen i juni. De har utarbetats
av en expertgrupp i samarbete med juridisk expertis, och är godkända av
universitetets juridiska enhet. De finns att läsa i sin helhet på webbsidan
http://www.lub.lu.se/new_top/villkor_priser/loan.shtml och på universitetets
anslagstavla. Låntagare måste själva hålla sig informerade om de ändringar
av villkoren som eventuellt kommer att göras i framtiden.

Lånevillkoren följer det beslut som fattades av regeringen i juni, som
innebär att avtal om bl.a. förseningsavgifter kan träffas mellan låntagare
och universitet.

Lånevillkoren gäller vid följande bibliotek:

Asienbiblioteket
Biblioteket vid Campus Helsingborg
Biblioteket vid Centrum för genusvetenskap
Biblioteksdirektionen
Ekologiska biblioteket
Ekonomiska biblioteket
Geobiblioteket
Internationella miljöinstitutets bibliotek
Juridiska fakultetens bibliotek
Kemicentrums centralbibliotek
Matematiska biblioteket
Medicinska fakultetens bibliotek - Universitetssjukhuset i Lund
Social- och beteendevetenskapliga biblioteket
Statsvetenskapliga biblioteket
Universitetsbiblioteket
Vårdvetenskapliga biblioteket


Tore Torngren
1:e bibliotekarie
Lunds universitet. Biblioteksdirektionen
Box 134, 221 00 Lund
Besök: Tornavägen 9B
Telefon: 046 222 9373 Telefax: 046 222 4243
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager