LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Citeringsanalys svenska universitet

From:

Jon Erik Nordstrand <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 28 Aug 2002 12:32:22 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Studier av detta slag är mycket intressanta, men resultaten bör tolkas med
stor försiktighet. Jag skall ge några exempel från Göteborgs horisont, inte
för att hävda att just det universitetet missgynnas av dessa mätningar utan
för att jag känner förhållandena bäst här. Andra är säkert drabbade minst
lika hårt av statistiska egenheter.

I Göteborg finns finns tre stora sjukhus, Sahlgrenska, Östra och Mölndal.
Det sistnämnda ligger som namnet antyder i Mölndals kommun vilket kan ha
betydelse vid indentifieringen. Vissa tider har dessa tre sjukhus varit
sammanslagna till en organisation.

Vid dessa sjukhus finns många läkare som forskar, vissa för att disputera
medan andra gör det som en del av sin anställning eller på fritid. Det
tycks mig mycket slumpmässigt om man skriver "East hospital, Gothenburg"
eller Göteborgs universitet som hemvist. Vart ska man egentligen räkna en
forskande underläkare som har en handledare vid sjukhuset, visserligen med
professors namn men utan annan lön från universitetet än att göra skäl för
de LUA-medel Sahlgrenska får?

Varför besvärar jag då BIBLISTs läsare med denna redogörelse för sjukhusen
i Göteborg. Jo, därför att jag vågar hypotesen att antalet medicinska
publikationer per universitet mer speglar styrkan i rektors och dekanus
order om att alla artiklar skall ha universitetet som avsändare än det
faktiska antalet framställda artiklar.

En annorlunda men liknande effekt gäller som exempel vid kemiska
institutionen vid GU. Den är placerad på Chalmers, och
institutionstillhörighen kan nog skriva på flera sätt. Vad gäller fysik och
matematik är det ännu krångligare, där finns bara gemensamma institutioner
mellan de två skolorna.

Sammanfattningsvis återigen: När man skrapa på ytan finner man så många
historiskt motiverade organisatoriska lösningar att jämförelser mellan
universiteten utifrån ISI blir tveksamma för att inte ta till ännu starkare
ord.


Allt detta skrivet av en snart mycket gammal man som i sin ungdom vid ett
flertal tillfällen visat OH-bilder som brukade visa att den egna högskolan,
enligt ISI:s data, var den främsta. Sådana data går alltid att ta fram
vilket universitet man än arbetar vid.

Jon Erik Nordstrand

At 09:58 2002-08-27 +0200, you wrote:
>Hej alla,
>
>Olle Persson och Rickard Danell vid Inforsk vid Umeå universitet
>presenterade i somras statistik över hur mkt forskare från svenska
>universitet citeras i vetenskapliga tidskrifter. Materialet bygger på en
>analys av citeringsdata från ISI åren 1992 - 2002. Man visar hur många
>citat per artikel svenska forskare erhållit o jämför med internatinella
>ledande universitet.
>Materialet finns att läsa på:
>http://www.umu.se/inforsk/universitetsligan/
>
>Ha det!
>
>Jakob
>
>Jakob Harnesk
>Concept Manager
>PrioInfo - ett företag i BTJ-gruppen
>Prästgårdsgatan 1, P O Box 1528
>SE-172 29 Sundbyberg
>Tel: +46 (0)8 564 885 03 (OBS! Nytt tel.nr!)
>Mobiltel: +46 (0)70 508 18 35
>Fax: +46 (0)8 652 81 15
>E-mail: [log in to unmask] (OBS! Ny e-postadress)
>
>Gör gärna ett besök vår nya webbplats! http://www.prioinfo.se


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager