LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Utvärdering av elektroniska tjänster - eVALUED

From:

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 26 Aug 2002 14:16:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej alla,

Sedan december 2001 pågår ett projekt i Storbritanninen med ta fram en
modell för utvärdering av elektroniska bibliotekstjänster. Projektet,
som pågår fram till maj 2004, heter eVALUED och finansieras av HEFCE
(Higher Education Funding Council for England).

Hittills har man främst arbetat med att kartlägga nuläget. Tidigare i år
utfördes en enkätundersökning riktad till akademiska bibliotek i
Storbritannien samt en riktad till mjukvaruleverantörer. Nu vidgas
kartläggningen till att omfatta bibliotek och informationstjänster även
utanför Storbritannien och/eller i andra sektorer än akademiska bibliotek.

De bibliotek (eller motsvarande) som arbetat med någon form av
utvärdering av digitala samlingar, elektronisk informationsservice eller
ert virtuella bibliotek kan dela med er av era erfarenheter genom att
fylla i enkäten. På så sätt kan även vi i Sverige medverka till att
projektet får bra underlag att arbeta vidare med.

Webbadressen till eVALUED är:

> http://www.cie.uce.ac.uk/evalued/index.htm

Enkäten (Electronic Information Services Questionnaire) finns länkad
från projektets hemsida.

Bästa hälsningar
Christina

--
Christina Jönsson Adrial
1:e handläggare/Senior Executive Officer

BIBSAM - Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
/- The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development

Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden


Tel/Phone +46 (0)8 463 43 58 (direkt/direct)
                +46 (0)8 463 40 00 (växel/switchboard)
Mobil/Mobile +46 (0)73 917 33 77
Fax +46 (0)8 463 42 74

E-post/E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/


Besöksadress/Visiting address: Humlegården


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager