LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Btj:s recensioner
From: Maria Bergwall <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 28 Aug 2002 10:01:03 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (146 lines)


Sara skrev:
>Varför över huvud taget finns det en lag om yttrandefrihet om man inte får
>lov att åberopa den utan att man blir jämförd med sverigedemokraterna.

En motfråga: i ett land med total yttrandefrihet bör man väl få jämföra en
övertro på den enskilda människans rätt att säga vad hon vill (även på
bekostnad av andra) med sverigedemokraterna likväl som man får framkasta
"obekväma åsikter" som i förlängningen kan leda till hets mot folkgrupp? Och
man bör väl få opponera sig mot dessa obekväma åsikter utan att bli beskylld
för att vara antidemokrat?


Det verkar meningslöst att fortsätta den här diskussionen utan att
konstatera att skillnaderna i våra ståndpunkter egentligen inte alls har med
vår syn på yrket att göra. Snarare handlar det om ideologi på ett djupare
plan. Tron på den enskilda människans okränkbara rätt att göra och säga vad
hon vill (inom lagens ramar förstås) hör för mig hemma på högerkanten. Ju
längre ut åt höger desto mer renodlad blir denna tro och desto mer
barskrapad på solidaritet. På vänsterkanten hör däremot tron på solidaritet
och samhällsansvar hemma, och den å sin sida blir mer extremt kontrollerande
ju längre ut på vingen man kommer. Självsagt är ingen av dessa ytterligheter
att föredra.

För mig handlar denna diskussion inte om Lars Janssons bok eller ens om
urvalsmetoder vid bokinköp, utan om samhället i stort och individens roll i
det. Och för mig är "den totalt objektiva metoden" lika inskränkt som "den
restriktiva och relativt kontrollerande metoden" när det gäller bokinköp.
Den ena sätter individens bästa i centrum och den andra kollektivets. Den
ena drar åt nyliberalismen och den andra åt socialism/kommunism. Hur vi ser
på samhället återspeglas klart i vår syn på vad biblioteket är och hur det
ska fungera. Naturligtvis bör man försöka neutralisera sin grundläggande
ideologi så långt det går när man köper böcker, men somliga etiska förbehåll
är svåra att bortse från. För mig är det varje enskild människas rätt att
inte bli kränkt. Men trots det; visst ska "obekväma åsikter" tas upp till
diskussion, oavsett vem de är obekväma för. Det är bättre att extrema
åsikter dras fram i ljuset och avtäcks än att de får växa i mörkret.

Jag erkänner gärna att jag har svårt att förstå vad som gör det rätt att
uttrycka så kallade obekväma åsikter när de uppenbart skadar eller kränker
en annan individ. För mig går Etik före Lag ibland. Jag gissar att du, Sara,
anser att kränkningen att inte få yttra vad man vill, oberoende av hur stor
skada det tillfogar någon annan, är större än att råka ut för ett sådant
yttrande? Och att Lag går före Etik när dessa två skiljer sig åt? Jag vet
inte vilka politiska åsikter som ligger bakom er som förespråkar total
objektivitet, men om ni hör hemma på vänstervingen så gratulerar jag er till
en enastående förmåga att separera er grundläggande inställning till
samhället från er yrkesroll och inte ser något problem i detta.

Vänliga hälsningar
Maria BergwallSara skrev:
>Varför över huvud taget finns det en lag om yttrandefrihet om man inte får
>lov att åberopa den utan att man blir jämförd med sverigedemokraterna.

En motfråga: i ett land med total yttrandefrihet bör man väl få jämföra en
övertro på den enskilda människans rätt att säga vad hon vill (även på
bekostnad av andra) med sverigedemokraterna likväl som man får framkasta
"obekväma åsikter" som i förlängningen kan leda till hets mot folkgrupp? Och
man bör väl få opponera sig mot dessa obekväma åsikter utan att bli beskylld
för att vara antidemokrat?


Det verkar meningslöst att fortsätta den här diskussionen utan att
konstatera att skillnaderna i våra ståndpunkter egentligen inte alls har med
vår syn på yrket att göra. Snarare handlar det om ideologi på ett djupare
plan. Tron på den enskilda människans okränkbara rätt att göra och säga vad
hon vill (inom lagens ramar förstås) hör för mig hemma på högerkanten. Ju
längre ut åt höger desto mer renodlad blir denna tro och desto mer
barskrapad på solidaritet. På vänsterkanten hör däremot tron på solidaritet
och samhällsansvar hemma, och den å sin sida blir mer extremt kontrollerande
ju längre ut på vingen man kommer. Självsagt är ingen av dessa ytterligheter
att föredra.

För mig handlar denna diskussion inte om Lars Janssons bok eller ens om
urvalsmetoder vid bokinköp, utan om samhället i stort och individens roll i
det. Och för mig är "den totalt objektiva metoden" lika inskränkt som "den
restriktiva och relativt kontrollerande metoden" när det gäller bokinköp.
Den ena sätter individens bästa i centrum och den andra kollektivets. Den
ena drar åt nyliberalismen och den andra åt socialism/kommunism. Hur vi ser
på samhället återspeglas klart i vår syn på vad biblioteket är och hur det
ska fungera. Naturligtvis bör man försöka neutralisera sin grundläggande
ideologi så långt det går när man köper böcker, men somliga etiska förbehåll
är svåra att bortse från. För mig är det varje enskild människas rätt att
inte bli kränkt. Men trots det; visst ska "obekväma åsikter" tas upp till
diskussion, oavsett vem de är obekväma för. Det är bättre att extrema
åsikter dras fram i ljuset och avtäcks än att de får växa i mörkret.

Jag erkänner gärna att jag har svårt att förstå vad som gör det rätt att
uttrycka så kallade obekväma åsikter när de uppenbart skadar eller kränker
en annan individ. För mig går Etik före Lag ibland. Jag gissar att du, Sara,
anser att kränkningen att inte få yttra vad man vill, oberoende av hur stor
skada det tillfogar någon annan, är större än att råka ut för ett sådant
yttrande? Och att Lag går före Etik när dessa två skiljer sig åt? Jag vet
inte vilka politiska åsikter som ligger bakom er som förespråkar total
objektivitet, men om ni hör hemma på vänstervingen så gratulerar jag er till
en enastående förmåga att separera er grundläggande inställning till
samhället från er yrkesroll och inte ser något problem i detta.

Vänliga hälsningar
Maria Bergwall

>From: Sara Lind <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
><[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Btj:s recensioner
>Date: Wed, 28 Aug 2002 07:41:45 +0200
>
> > Det läskiga är att ni argumenterar precis så som sverigedemokraterna
>gör, smutsiga åsikter i namnet av yttrandefrihet.
>
>Jaja... säger folk något negativt om invandringspolitiken i dag är det
>många gånger någon som är snabbt framme och kallar en rasist. Säger man
>något negativt om vissa bibliotekariers inköpsvanor, kallas man tydligen
>sverigedemokrat.
>
I den frågan tycker jag för övrigt att det partiet har rätt. Alla människor
ska ha rätt att få yttra sina åsikter, även de med obekväma åsikter. Det
betyder INTE att jag är varken rasist eller främlingsfientlig.
>
>Därutöver är det nödvändigt för dem som tycker på ett sätt att kunna ta del
>av åsiktsmotståndarnas argument, för att på så sätt utveckla sina egna.
>
>Hälsningar,
>
>Sara
>
>===
>Linema Produktion - www.linema.com
>Vi korrekturläser dina texter och skriver på beställning.
>
>Linemas e-postlistor: www.linema.com/epostlistsbiblioteket.html
>
>Kolla in Nya Språk & Känsla - www.linema.com/sprakkansla
>ScreenPlace - www.linema.com/screenplace
>===
_________________________________________________________________
Med MSN Foto kan du enkelt dela med dig av dina fotografier och beställa
kopior: http://photos.msn.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager