LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ang: Ang: Re: Btj:s recensioner

From:

Yvonne Gruvberger-Segerström <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 27 Aug 2002 13:31:36 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


En liten rättelse bara! Mannen som står bakom Blågula frågor heter inte Håkan Milld, utan Jan i förnamn.Jan Milld, alltså!
Yvonne Gruvberger

<<< Ingrid Atlestam <[log in to unmask]> 08-26 14:59 >>>
   "De offentliga biblioteken är de tjänster och det
   medieurval som samhället för skattemedel ställer
   till allmänhetens förfogande. Urvalet är då
   avgörande för hur folkbiblioteket fullföljer sitt
   uppdrag, och för den bild av samhällets, naturens
   och vetenskapens tillstånd, problem och framsteg
   som förmedlas av biblioteket som samhällelig
   institution och därmed ges en form av legitimitet.


   Media som spekulerar i våld eller propagerar för
   värderingar som innebär förtryck, förföljelse
   eller diskriminering eller på annat sätt strider
   mot de grundläggande mäsnkliga rättigheterna ska
   därför i princip inte införlivas i
   folkbibliotekets samlingar."


   Ovanstående citat är hämtat ur BiS (Bibliotek i
   Samhälle) program, avsnittet om mediaurval.Denna
   skrivning kunde gott vara med i varje
   folkbiblioteks urvalsprinciper. Detta med
   anledning av den pågående debatten om Lars
   Janssons bok. Av de över 10.000 böcker som kommer
   ut i landet varje år så köper ett "normalstort"
   folkbibliotek in max 10% och självklart måste
   detta vara ett minutiöst urval byggt på kvalité,
   relevans, svårighetsgrad . Givetvis ska dessa
   böcker vara faktamässigt så tillförlitliga som
   möjligt och det är bibliotekariens uppgift att
   utifrån recensioner mm ta ställning till vad som
   ska köpas in. Det gäller att bygga upp en samling
   som är ett alternativ och komplement till övrigt
   mediautbud, som lyfter fram mångfald vad gäller t
   ex kulturtidskrifter, språk, åsikter, ideologier
   etc. Det innebär inte att köpa allt som
   efterfrågas, ännu mindra att köpa något slags
   slumpmässigt urval av vad som kommer ut.


   Mein Kampf ingår dessvärre i vårt kulturarv och är
   en urkund liksom bibeln och koranen så de finns
   i de flesta biblioteksbestånd.


   Vad som står på det enskilda bibliotekets hyllor
   är en helt annan sak än vad som är tillgängligt
   via biblioteket. Det är två skilda debatter. Tack
   vare det svenska sambiblioteket kan varje litet
   bibliotek förmedla en stor del av de årliga
   tiotusen böckerna plus alla tidigare års! Men det
   är absolut ingen demokratisk rättighet att få låna
   vilken bok som helst via biblioteket, vi har
   faktiskt ett kulturpolitiskt uppdrag till skillnad
   från Pressbyrån. Utan urvalsprinciper går det inte
   att motivera varför lånen ska vara gratis!


   Ingrid Atlestam


   bibliotekarie


   Göteborg,


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager