LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Lediga tjänster

From:

[log in to unmask]

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 22 Aug 2002 13:55:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Mitthögskolan med ca 10 000 studenter och 1000
anställda har sin huvudsakliga verksamhet i Härnösand, Sundsvall,
Örnsköldsvik och Östersund.
Institutionen för informationsteknologi och medier
har utbildning inom datateknik, datavetenskap, elektronik,
telekommunikation, informatik, statistik, kommunikationsvetenskap,
journalistik samt arkiv och informationsvetenskap. Mitthögskolan har en
omfattande forskning och planerar ett forskningscentrum inom kommunikation
och datornät samt inom multimediateknologi, som kompletterar befintlig
forskning inom datateknik och telekommunikation. Se vidare på
http://www.itm.mh.se under flik forskning.

Mitthögskolan söker till Institutionen för informationsteknologi och
medier två universitetslektorer i Arkiv- och informationsvetenskap
Dnr 312/0200778

Ämnesbeskrivning och inriktning:
Arkiv- och informationsvetenskap behandlar arkivinformationens uppkomst,
organisering
och utnyttjande för olika ändamål. Vid Mitthögskolan har utbildning i Arkiv-
och informationsvetenskap bedrivits sedan slutet av 1980-talet. Ämnets
nuvarande placering inom Institutionen för Informationsteknologi och medier
leder till en betoning av aktiviteter relaterade till det
informationsteknologiska området såsom medie- och beständighetsproblematik,
autenticitet, kunskapsorganisation och informationssökning.

Arbetsuppgifter: Undervisning på grundutbildningens
A-D nivåer fram till magisterexamen, utveckling av forskningsprogram, egen
forskning och samverkan med det omgivande samhället. Målsättningen är att
tjänsterna skall innehålla 50% forskning.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som lektor är
den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med
hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall
ingå i anställningen, dels har visat pedagogisk skicklighet. Lika stor
omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som
prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.
HF 4 kap (1998:1003.) Tänkbara alternativa ämnen är bl a informatik,
förvaltningsrätt eller biblioteks- och informationsvetenskap. Kvalificerad
erfarenhet av dokument- och arkivhantering är meriterande.

Stationeringsort: Anställningen har Härnösand som
stationeringsort. Viss tjänstgöring kan komma ifråga vid Mitthögskolans
övriga campusorter.

Omfattning: Tills vidare

Upplysningar om anställningen kan lämnas av ämnesansvarig Anneli Sundqvist,
0611-861 88 [log in to unmask],
Prefekt Docent Christer Fröjdh, 060-14 87 33
Fackliga företrädare: Per Klockmo, SACO, tfn 060-14 85 23, Anders Hast, TCO,
tfn 060-14 87 18.

Mitthögskolan verkar för jämställdhet varför vi
gärna ser både kvinnliga och manliga sökanden. Mitthögskolan tillämpar
individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Ansökan med meritförteckning, löneanspråk samt
övriga handlingar i fyra identiska kopior ska vara Registrator,
Mitthögskolan, 851 70 Sundsvall tillhanda senast den 30 september 2002. Ange
Ref. Nr. på ansökan.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager