LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Norrtälje söker chef för Stadsbiblioteket
From: Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 26 Apr 2002 16:22:30 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (72 lines)


Norrtälje Stadsbibliotek – Det pedagogiska biblioteket
söker
CHEF FÖR STADSBIBLIOTEKET I NORRTÄLJE

Norrtälje Stadsbibliotek är huvudbibliotek i Norrtälje kommun. Den 13
april 2002 invigdes det Pedagogiska Biblioteket i Norrtälje. Enligt ett
Kommunfullmäktigebeslut förändras nu Norrtälje Stadsbibliotek till ett
kombinerat kunskaps- utbildnings- och kulturellt centrum där barn, ungdom
och vuxna stimuleras till formella och informella studier i sitt livslånga
lärande. Folkbiblioteket har fått ett formellt uppdrag att svara för
biblioteksservice till ca 1.400 studerande i vuxenutbildningen vid Komvux
i Norrtälje, vid Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning förlagd i
Norrtälje samt högskolestuderande på distans vid Utbildningscentrum. En
högskolebibliotekarie har anställts för att ansvara för organisering och
utveckling av denna nya verksamhet. Integrerat med Stadsbibliotekets
samlingar är vi i färd med att bygga upp ett vårdvetenskapligt
fackbibliotek med inriktning mot s k caring science. Biblioteket befinner
sig i en spännande utvecklingsfas där folkbibliotekarierollen förändras
till att både vara handledare och vägledare. Bibliotekets
kompetensutvecklings –plan innebär att all bibliotekspersonal skall
genomgå kompetensutveckling i bibliotekspedagogik och alla bibliotekarier
kommer att medverka i arbetet med användarundervisning under ledning av
den nye pedagogiskt ansvarige bibliotekarien.

Arbetsuppgifter
. Som Stadsbibliotekets chef skall Du utveckla och driva verksamheten i
regionen
  Norrtälje stad men även delta i det dagliga biblioteksarbetet

. som ansvarig för Stadsbiblioteket har du under bibliotekschefen det
fulla ansvaret för
  13  medarbetare och budgetansvar för Norrtälje-regionen.

. tjänstgöra i informationsdisk, viss kvälls- och lördagstjänstgöring

. mediaarbete

. tillsammans med bibliotekschefen, organisationens utbildningsansvarige
samt IT-
  ansvariga utveckla det pedagogiska biblioteket i Norrtälje

Du   har
. magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap alt.
bibliotekarieexamen
. goda IT-kunskaper
. har utbildning i ledarskap och har erfarenhet av arbete i ledande
ställning vid
  folkbibliotek. Men även visst erfarenhet av arbete vid universitets- och
  högskolebibliotek är en merit.
. förmåga att arbeta självständigt med att driva ett projekt framåt
. mycket god samarbetsförmåga

Du tycker om
. att skapa kontakt med människor
. är positiv, flexibel, framåt och serviceinriktad.

Anställningen gäller tills vidare, heltid, med tillträde 1 september 2002.

Ansökan med betygsavskrifter och löneanspråk skall vara inlämnad senast
den 14 juni 2002 till Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbiblioteket,
Box 805, 761 28 Norrtälje.
Upplysningar:
Bibliotekschef Kerstin Ericsson, tel. 0176-71353, 070-5458927.
Fackliga frågor: Peter Appelgren, DIK, 0176- 71413, Lena Bölander , SKTF,
tel. 0176- 71404
www.norrtalje.se
Välkommen till Norrtälje!
Norrtälje kommun har drygt 52 000 invånare. Den kommunala verksamheten är
decentraliserad och sköts av 3500 tillsvidareanställda. Med bara en timma
till Stockholm och Uppsala och Arlanda har du nära till storstad och
landsbygd och framförallt en storslagen skärgård. Läs mer på
www.norrtalje.se !

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager