LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: IKONER-AKADEMIEN
From: Ahlquist Birgit <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Apr 2002 11:43:51 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (62 lines)


Hej Jan-Eric!
Hoppas det kommer lite arrangemang kring tidskrifter också - det var länge
sen!
Bästa hälsningar Birgit
Birgit Ahlquist
Lunds stadsbibliotek
Teknik & Naturvetenskap
tel.046-355664

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan-Eric Malmquist [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 15 april 2002 10:49
Till: [log in to unmask]
Ämne: IKONER-AKADEMIEN


IKONER-AKADEMIEN är ytterligare ett initiativ från tidskriften IKONER. Här
kommer att erbjudas kurser, seminarier och seminarieövningar inom alla
tänkbara områden till nytta och värde för bibliotek av varjehanda slag - och
för bibliotekens personal alla kategorier. På olika håll i landet och med
ledande experter som pedagogiska anförare. Verksamheten byggs upp under
hösten för att nå full effekt fr.o.m. 2003. Men inleds redan nu på det här
sättet:

IKONER-AKADEMIEN inbjuder till seminarium kring kvalitetsförståelse och
metoder för kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring.

VAD ÄR KVALITET?
Hur studerar och säkrar man kvalitet i bibliotekssammanhang?

Ett medvetet kvalitetsarbete leder till positiva förändringar, nya
arbetssätt och förbättrade verksamhetsmål. Detta seminarium vänder sig till
· Alla som är intresserade av det pågående arbetet med kvalitetsfrågor och
som vill påverka kvaliteten i det egna arbetet.
· Verksamma vid alla typer av bibliotek -  skolbibliotek,
forskningsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek, företagsbibliotek.
Seminariet ska ge metoder och inspiration för fortsatt arbete hemma.

Sammankomsten har formen av seminarieövning. Inledningsvis belyses
kvalitetsbegreppets utveckling och innebörd, några vanliga kvalitetsmodeller
samt exempel på kvalitetsarbete inom bibliotek. De teoretiska delarna varvas
med övningar där deltagarna i grupper får pröva olika moment och arbetssätt
i kvalitetsarbetet.

Målsättningen är bl a att ge deltagarna förståelse för vad kvalitet är,
struktur för hur verksamhet kan planeras, samt exempel på hur långsiktigt
kvalitetsarbete kan bedrivas och redovisas.

Kursledare är Bodil Jörgensen Schylit med erfarenheter från kvalitetsarbetet
vid Helsingborgs bibliotek och Göran Gellerstam, författare till
Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek.


Tid:  29 maj kl. 09.30 - 16.00
Plats:  BTJ, Traktorvägen 11 i Lund
Pris:  900:-, 2 medarbetare från samma arbetsplats 1 600:- och 3 st 2 100:-
inkl.  morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch mittemellan
Anm.:   Senast 17 maj till Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund,
tel.: 046/18 02 61, fax: 046/18 04 32, e-post: [log in to unmask]

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Jan-Eric Malmquist

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager