LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: OMV: Utredning om nätuniversitetet
From: Harnesk Jakob <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Apr 2002 10:01:37 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


Hej alla!

I analogi med det utmärkta förslaget om att förse referensfrågor med ett
inledande REF i subject-raden, skriver jag här OMV vilket alltså betyder
"Omvärldsbevakning".....;-)

Utredningen om bildandet av Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet har
nu avslutatats och publicerats. Den kan hämtas i fulltext från
utredningens webbplats http://www.sou.gov.se/natuniversitet/ .

Om bibliotekens roll sägs följande:

Biblioteken
Vi vill särskilt nämna den grundläggande betydelsen av en god
biblioteks- och
informationsservice för studerande på distans som framgår bl.a. av
studier inom Distum som
utredningen har tagit del av.20 Bibliotekens resurser påverkar
utvecklingen av pedagogik och
arbetssätt, samtidigt som "informationskompetens" i propositionen förs
fram som ett av de
grundläggande målen för högskoleutbildningen.

[Den Distum-studie som nämns här är den förstudie om "Biblioteksservice
för distansstuderande" som jag utfört på uppdrag av Distum. Förstudien
kommer att publiceras inom kort och skickas ut till såväl universitets-
och högskolebibliotek som folkbibliotek.]Om den nya myndighetens lokaler sägs följande, med anledning av att
Distums lokaler är alldeles för stora för den nya myndigheten:

Utredningen har parallellt också undersökt möjliga lokaliseringar i
Härnösand och i samråd med den
tillträdande generaldirektören funnit två intressanta alternativ som
skulle kunna gagna
verksamheten vid myndigheten. Det första alternativet är en
samlokalisering med det s.k.
SAM-biblioteket som är unikt genom att biblioteksverksamheterna inom
högskolebiblioteket,
länsbiblioteket och kommunbiblioteket inte bara är samlokaliserade utan
också organiserade
som ett bibliotek. Genom en samlokalisering med biblioteket och med
tanke på
Mitthögskolans profil inom distansutbildningsområdet skulle myndigheten
kunna bidra till att
en nationell kunskapsbank om distansutbildningsmetodik byggdes upp. Det
andra alternativet
är en samlokalisering med Mitthögskolan. Något beslut om flytt av
verksamheten har inte
fattats då det krävs en alternativ hyresgäst till de nuvarande
lokalerna.


Varma hälsningar
Jakob


Jakob Harnesk
Concept Manager
PrioInfo - Bibliotekstjänst AB
Prästgårdsgatan 1, P O Box 1528
SE-172 29 Sundbyberg
Tel: +46 (0)8 564 806 56; +46 (0)70 508 18 35 (mobile)
Fax: +46 (0)8 652 81 15
E-mail: [log in to unmask]
Web: http://www.prioinfo.se/temp.htm

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Christel Larsen [SMTP:[log in to unmask]]
> Skickat:      den 9 april 2002 12:03
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Jon Skolp
>
> Hej,
> Fick en förfrågan från en vän i USA om en norsk vetenskapsman och
> upptäcktsresande vid namn Jon Skolp. Min vän behöver "vetenskaplig
> information" till den forskning han håller på med. Jag har inte hittat
> något bra. Är det någon som har några tips?

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager