LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

From:

"[log in to unmask]" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 22 Apr 2002 13:20:50 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


ANGÅENDE
Vidarebefordrar information från Skolverkets projekt Språkrum / Johanna
Hansson

Nytt rekord: 670 i Linköping!
Konferensen Ge rum för språket! Skola&Bibliotek, hölls torsdag-fredag i
Linköping. Deltagarantalet slog rekord - 670 lärare, bibliotekarier,
rektorer, politiker, utvecklare m fl engagerade sig i föreläsningar,
seminarier, diskussioner och utställningar/levande verkstäder. Att frågor
om lärmiljöer, skolbibliotek och språkutvecklande arbete ur brett
perspektiv intresserar många, var inte att ta fel på.

Publikationer utifrån konferensen
   Under maj månad publicerar vi på Skolverkets hemsida en längre artikel
   av journalisten Amelie Tham, som diskuterar kring frågeställningar och
   tankar utifrån innehållet i konferensen.

   Redan nu kan du läsa korta konferensreportage ur elevperspektiv och
   titta på bilder. Gymnasie- och högstadieelever från Linköping arbetade
   som journalister med en gemensam redaktion, under båda konferensdagarna.
   De gjorde ett fantastiskt arbete och resultatet kan du se under
   nedanstående adress:

     http://webnews.textalk.com/rumforspraket/

   I samarbete med Skolverket ger Bibliotekstjänst under hösten ut en bok
   med arbetstiteln Om lärandets möjligheter - med skolbiblioteket som
   utvecklad resurs. Manusarbetet pågår som bäst och ansvarig redaktör på
   Btj är Charlotte Brattström, [log in to unmask]

Skolbibliotekets pedagogiska roll
Från nedanstående adress på Skolverkets hemsida, kan du nu skriva ut en ny
intressant kunskapsöversikt, Skolbibliotekets pedagogiska roll. Den är
skriven av Louise Limberg vid Bibliotekshögskolan i Borås och kommer att
ges ut i tryckt version under maj. Sprid informationen - vi hoppas att
översikten ska användas vid utbildningar och kurser för både lärare och
bibliotekarier.

     http://www.skolverket.se/studier/lasoskrivm/publ.shtml

Resource-based learning i USA
Under samma adress kan du också läsa och skriva ut en artikel av
gymnasiebibliotekarie Marianne Ageberg i Örebro, Skolbibliotek och
resource-based learning.

Informationssökning och lärande - en forskningsöversikt
Från nedanstående adress på Skolverkets hemsida kan man nu beställa eller
ladda ned en alldeles nytryckt forskningsöversikt, skriven av Louise
Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving. Översikten delades ut till alla
deltagare i Linköping och kommer att spridas till bl a lärarutbildningar
under hösten.

http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDW?W=KEY=935

Med vänlig hälsning!
Ann Wiklund
projekt Språkrum, Skolverket
08-52733140
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager