LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: IKONER-AKADEMIEN
From: Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Apr 2002 12:04:01 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (104 lines)


Hej

Vad roligt att det händer så mycket på Kvalitetsfronten just nu!

 Jag skulle vilja passa på att tipsa om några saker som vi i Svensk
biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete arbetar med för
tillfället.

Handboksprojektet - med ett femtiotal bibliotek som projektdeltagare -
är i full gång sedan årsskiftet. Samarbetsprojektet går ut på att alla
deltagande bibliotek utför samma utvärderingar under en treårsperiod.
Genom att delta i projektet får man inte bara möjlighet att jämföra sig
med andra bibliotek och sig själv över tiden - utan även en massa
erfarenheter och kunskaper om olika utvärderingsmetoder. Just nu i april
arbetar projektdeltagarna med en enkätundersökning som ska gå ut till
bibliotekens användare (och icke-användare).

Mer om handboksprojektet kan ni läsa på
http://www.biblioteksforeningen.org/intro/aktuellt/nyhet/kval_om.htm

På Bok- och biblioteksmässan kommer vi att hålla ett seminarium om
projektet och hur det första halvåret har avlöpt. Dessutom står vi
bakom ännu ett seminarium som kommer att hållas på mässan: Bibliotek och
kvalitetsarbete - poängen med SIQ. Detta semiarium handlar om hur man
arbetat med SIQ-modellen för att höja kvaliteten i all kommunal
verksamhet i Göteborg.

Till hösten har vi planerat in en större kvalitetskonferens om olika
verktyg för kvalitetsutveckling. Arbetsnamnet på den konferensen, som
kommer att hållas i Stockholm i oktober, är Fem vägar framåt - fem
verktyg för kvalitetsarbetaren. Vi återkommer med mer information om detta!

Bästa hälsningar
Christina Jönsson Adrial


Jan-Eric Malmquist wrote:

>IKONER-AKADEMIEN är ytterligare ett initiativ från tidskriften IKONER. Här
>kommer att erbjudas kurser, seminarier och seminarieövningar inom alla
>tänkbara områden till nytta och värde för bibliotek av varjehanda slag - och
>för bibliotekens personal alla kategorier. På olika håll i landet och med
>ledande experter som pedagogiska anförare. Verksamheten byggs upp under
>hösten för att nå full effekt fr.o.m. 2003. Men inleds redan nu på det här
>sättet:
>
>IKONER-AKADEMIEN inbjuder till seminarium kring kvalitetsförståelse och
>metoder för kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring.
>
>VAD ÄR KVALITET?
>Hur studerar och säkrar man kvalitet i bibliotekssammanhang?
>
>Ett medvetet kvalitetsarbete leder till positiva förändringar, nya
>arbetssätt och förbättrade verksamhetsmål. Detta seminarium vänder sig till
>· Alla som är intresserade av det pågående arbetet med kvalitetsfrågor och
>som vill påverka kvaliteten i det egna arbetet.
>· Verksamma vid alla typer av bibliotek - skolbibliotek,
>forskningsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek, företagsbibliotek.
>Seminariet ska ge metoder och inspiration för fortsatt arbete hemma.
>
>Sammankomsten har formen av seminarieövning. Inledningsvis belyses
>kvalitetsbegreppets utveckling och innebörd, några vanliga kvalitetsmodeller
>samt exempel på kvalitetsarbete inom bibliotek. De teoretiska delarna varvas
>med övningar där deltagarna i grupper får pröva olika moment och arbetssätt
>i kvalitetsarbetet.
>
>Målsättningen är bl a att ge deltagarna förståelse för vad kvalitet är,
>struktur för hur verksamhet kan planeras, samt exempel på hur långsiktigt
>kvalitetsarbete kan bedrivas och redovisas.
>
>Kursledare är Bodil Jörgensen Schylit med erfarenheter från kvalitetsarbetet
>vid Helsingborgs bibliotek och Göran Gellerstam, författare till
>Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek.
>
>
>Tid: 29 maj kl. 09.30 - 16.00
>Plats: BTJ, Traktorvägen 11 i Lund
>Pris: 900:-, 2 medarbetare från samma arbetsplats 1 600:- och 3 st 2 100:-
>inkl. morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch mittemellan
>Anm.:  Senast 17 maj till Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund,
>tel.: 046/18 02 61, fax: 046/18 04 32, e-post: [log in to unmask]
>
>HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
>Jan-Eric Malmquist
>

--
Christina Jönsson Adrial
Executive Officer

BIBSAM - The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development
Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden

Phone +46 (0)8 463 43 58 (direct)
       +46 (0)8 463 40 00 (switchboard)
Mobile +46 (0)73 917 33 77
Fax  +46 (0)8 463 42 74

E-mail [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/

Visiting address: Humlegården

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager