LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

NVBF stipendier for 2003

From:

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 9 Apr 2002 12:15:09 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


NVBF, Nordiske Vitenskapelige Bibliotekforeningers Forbund, utlyser 5
årlige stipend for studiebesøk, hver på NOK 7.000,- (NOK syv tusen).
Stipendene utdeles for fjerde gang høsten 2002, for studiebesøk som
planlegges gjennomført i år 2003.

Formål:

Det er NVBFs hensikt å stimulere til å styrke den faglige kontakten
mellom fagbibliotekvirksomhet i de nordiske land. Stipendet vil gi
mottakeren anledning til å reise til og gjennomføre studiebesøk ved et
relevant bibliotek i et annet nordisk land enn det stipendiaten selv
kommer fra. NVBF ønsker spesielt å gi "yngre", aktive medarbeidere
utenfor sjefsskiktet anledning til å delta.

Målgruppe:

Enkeltmedlemmer i de nordiske basisorganisasjonene for NVBF kan søke
stipend. Disse organisasjonene er:

Danmark: Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker
(FMDF)

Finland: Suomen Tieteellinen Kirjastoseura - Finlands vetenskapliga
bibliotekssamfund

Island: Upplýsing - Félag bókasafns- og upplýsingafræða

Norge: Norsk fagbibliotekforening (NFF)

Sverige: Svensk Biblioteksförening (SB)


Søknadens innhold:

- Søkerens navn, adresse (med e-mail), fødselsdato, stilling og
arbeidssted

- Opplysninger om medlemsskap og evt. engasjement i NVBF-organisasjon

- Opplysninger om det bibliotek som ønskes besøkt

- Budsjett for reisen og oppholdet

- Begrunnelse for det ønskete studiebesøk, forventninger og relevans for
eget arbeid og/eller bibliotekfaglig interessefelt


Begrensninger:

- Det bevilges ikke stipend til deltaking i konferanser og liknende

- Stipend kan ikke tildeles fungerende styremedlemmer i NVBF.


Tildeling av stipend:

Stipender tildeles av NVBF-styret. Det tilstrebes å fordele de 5 årlige
stipendene slik at et medlem fra hvert av de nordiske land hvert år får
anledning til å reise. Søkeren må selv kontakte den institusjon som
ønskes besøkt og ordne med avtaler der.


Krav til gjennomføring:

De tildelte midler må benyttes til studiebesøk innen det år midlene er
bevilget for. Senest tre måneder etter avsluttet studiebesøk skal
rapport avleveres til NVBF. Rapporten må foreligge på enten dansk,
norsk, svensk eller engelsk.

Senest 1. marts 2003 må stipenpendiemodtagere bekræfte overfor NVBF, at
stipendiet kommer til anvendelse som angivet i ansøgningen. Modtages en
sådan bekræftelse ikke, er NVBFs styrelse berettiget til at inddrage
rettigheden til anvendelse af stipendiet samt overdrage denne til den
næste ansøger i prioriteringsrækkefølgen fra pågældende land.

I særlige tilfælde kan NVBFs styrelse godkende, at der sker ændringer
mht anvendelsen af det tildelte stipendie i forhold til det i
ansøgningen opgivne formål.


Søknadsfrist:

Søknadsfrist for stipend for år 2003: 1. oktober 2002.


Søknad sendes:

NVBF v/ sekretær Poul Erlandsen

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

PB 840

DK-2400 København NV

Danmark

e-post: [log in to unmask]Med venlig hilsen

Poul Erlandsen
NVBF


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager