LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Umdp - bibliotekens gemensamma fjärrlånemagasin
From: Madelein Enstršm Kultur <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 5 Mar 2002 17:37:50 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Umdp - bibliotekens gemensamma fjärrlånemagasin

Umeå depåbibliotek är ett utlånande bibliotek, öppet för alla kategorier
av bibliotek. Från detta gemensamma fjärrlånemagasin kan man låna svenska
monografier, däribland även äldre småtryck och avhandlingar. Här finns
både fack- och skönlitteratur och såväl vuxen- som barn- och
ungdomsböcker. Vårt bestånd, som registreras i LIBRIS, spänner över alla
ämnesområden från 1600-talet till 2000-talet. Här kan man hitta udda
titlar inom skilda områden och äldre eller annan svårfunnen litteratur.
Allt lånas ut.

Hur lånar man från Umeå depåbibliotek?
Det enklaste sättet för bibliotek att låna från depåbiblioteket är att
beställa direkt i LIBRIS fjärrlånemodul. Vår sigel i LIBRIS är Umdp. Det
går naturligtvis även bra att beställa per post, fax eller e-post. Utlånen
administreras av Umeå lånecentral och beställningar som görs på annat sätt
än genom LIBRIS fjärrlånemodul skickas därför till Lånecentralen, Umeå
stadsbibliotek, 901 78 Umeå, fax 090-16 33 83, [log in to unmask] Vid brådskande
beställningar går det bra att ringa 090-16 33 72.

Vad är Umeå depåbibliotek?
Umeå depåbibliotek är uppbyggt av utgallrade böcker från de svenska
biblioteken. Vårt ansvar är att hålla äldre och mindre efterfrågad
litteratur tillgänglig i ett gemensamt fjärrlånemagasin. För närvarande
finns i våra samlingar ca 180 000 volymer, varav ca 160 000 är
katalogiserade i LIBRIS och därmed tillgängliga för utlån till alla
kategorier av bibliotek. Verksamheten som finansieras av Statens kulturråd
är lokaliserad till Umeå stadsbibliotek.
Mer information finns på våra webbsidor:
http://www.bibliotek.umea.se/depa_bibl.html_______________________________________________________________
Madelein Enström  Umeå lånecentral och depåbibliotek Umeå
stadsbibliotek 901 78 UMEÅ         [log in to unmask]
www.bibliotek.umea.se tel 090-16 33 39 fax 090-16 33 83

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager