LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Projektförslag välkomnas
From: Muller Eva <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 5 Mar 2002 09:51:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (138 lines)


Hej.
Med intressent tog jag del av denna information om möjligheten att söka
pengar för projekt i ramen för Nätuniversitet.

Fast...

Jag förstår inte att Bibsam uppmanar till att skapa ännu flera
"ämnesportaler", "ämnesguider" som nödvändigtvisst kommer att innehålla
"länksamlingar" i dessa tider då man samtidigt försöker samordna våra
ämnesportalen som Bibsam (enligt Bibsam's beräkning) hade redan satsat ca 8
miljoner på och som man ser är svåra och dyra att underhålla.
Vem skall underhålla dessa nya portalerna i längden.... Hur mycket kommer
underhållet att kosta då?

Kan man inte, istället för detta, satsa på en samordning - att man t. ex.
skapar en teknisk plattform som gör det möjligt att lagra länkar (en central
katalog alltså) samt lägga till några tjänster?

Vid UUB har vi gjort vissa guider i ramen för UU:s projekt med
studentportaler (man går via ett kurskod som hämtas från en central databas
- LADOK - och får fram en ämnesspecifik information för just den kursen man
läser - för illustration skickar jag en länk
http://www.ub.uu.se/portal/index.cfm?kurs=1BL244
Detta fungerar sedan årssiftet för flera tusen kurser som ges vid UU varje
år....
Fast - det syns ju bara för dem som läser här (men det är ju våra primära
målgrupp).
Mycket skulle kunna förbättras i studentportalen, men pengarna är slut :(
Allt talar dock om att portalsidan är uppskattad av UU:s studenter och vi
kan även tro att en lösning som bygger på ett par centrala databaser och är
lätt att underhålla skulle uppskattas även av dem som läser på
Nätuniversitet.

Hälsningar,
Eva Müller

___________________________________________________________
Eva Müller
Head of Electronic Publishing Centre / Enheten för digital publicering
Uppsala University / University Library
Sweden

Tel +46-018-471 71 05
      +46-070-425 03 10
email: [log in to unmask]-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Ulla-Britt Nordin Siebolds
Skickat: den 4 mars 2002 17:57
Till: [log in to unmask]
Ämne: Projektförslag välkomnas


TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK

Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
nätuniversitet. Från och med i höst kan man börja läsa kurser inom
ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
nätuniversitet finns att läsa här:
http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm

På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan spela
i
det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet år
2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.

För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
medlemmar:
Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.

Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets generaldirektör,
Mats Ericson.

Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt tillgängliga
elektroniska
informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana resurser
är vägledningar i
informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
slag som utvecklats inom området nordisk
arkeologi (NordArk).
Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
vidareutveckling av redan existerande sådana.

Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
per e-post.

Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in till
departementet i maj och förbehåller sig rätten att, i samråd med
aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/1:e handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Senior Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager