LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: e=enklare, e=effektivare?
From: Alwerud Anna <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 26 Mar 2002 11:13:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


Hej alla!

I Lund arrangerades den 12 och 18 mars 2002 "e=enklare, e=effektivare" -
seminarier kring elektroniska tidskrifter av Biblioteksdirektionen vid Lunds
universitets bibliotek. I stort sett alla svenska universitets- och
högskolebibliotek var representerade med en eller flera deltagare vid
seminarierna.

Kari Stange och Karin Grönvall från Bibsam gav översikter över hur avtalen
påverkar livet med e-tidskrifter - och hur verkligheten måste påverka
avtalen. Frågor som togs upp var bl a arkivering, statistik, fjärrlån,
tillgängliggörande och presentation.

På ämnet presentation och tillgängliggörande fortsatte visningarna av My
Library http://mylibrary.lub.lu.se och ELIN, Electronic Library Information
navigator - Lunds Universitets biblioteks söktjänst för e-tidskriftsartiklar
och annat material. ELINs administrativa funktioner för statistik och
prenumerationshantering visades också.

Universitetsbibliotekarie Lars Bjørnshauge redogjorde för LUBs förslag till
design av en nationell databas för elektroniska tidskrifter, som utarbetats
på uppdrag av Librs/KB http://www.lub.lu.se/new_top/omlub/Libris.pdf.

Efter dessa probleminventeringar och lösningsförslag satte diskussionen
igång. Uppenbarligen finns det olika syn på arbetsformer och tidsperspektiv,
men att biblioteken har avvaktat tillräckligt länge var man överens om.

För referat och presentationer se
http://www.lub.lu.se/new_top/omlub/ekonf02.html

Anna Alwerud
*******************************************

Lund University Libraries/Electronic Library
P.O. Box 134
SE-221 00 Lund

Visiting Address:
Tornavägen 9B, Lund
E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.lub.lu.se/~annaa
Tel: +46 46 222 44 56
Fax: +46 46 222 36 82

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager