LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Finansiering av svensk forskning

From:

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 11 Mar 2002 11:18:55 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Debatten om svensk forskningsfinansiering har tidvis varit hög både i
pressen och i universitets- och högskolevärlden. Enligt
utbildningsministern ligger Sverige nästintill världstopp och väldiga
satsningar har skett på senare år.
Nu har två utredningar presenterats; en från Vetenskapsrådet och en från
Högskoleförbundet.

Vetenskapsrådet säger
"Hur beräkningarna än görs så har de faktiska resurserna till forskning vid
universitet och högskolor stått stilla eller minskat under 90-talet." Läs
mer på deras hemsida: http://www.vr.se/press/index.asp?id=184&dok_id=1541
Där finns även budgetunderlag och en PowerPointpresentation.

"Sveriges universitets- och högskoleförbund" bildades 1995. Samtliga 39
universitet och högskolor är medlemmar i denna samverkan på frivillig
grund. Här är länken till deras pressmeddelanden:
http://www.suhf.se/sidor/press.htm
Det senaste har rubriken: "2002-03-08: Så löser vi krisen inom svensk
forskning och högre utbildning".
Hela studien "Högre utbildning och forskning under det senaste decenniet -
en statistisk översikt" finns på: http://www.uu.se/sundqvist2002.pdf


För bibliotekens del är det en liten ljusning att skymta även om delen av
kakan är liten och varierande.
Nytt i utbildningsdepartementets regleringsbrev för budgetåret 2002 "...
anslag till universitet och högskolor m m" på s 4-5 uppmanas universiteten
att informera om hur man fördelar bibliotekens anslag i förhållande till
övriga medel och hur man förhandlat om detta. Man skall också redovisa
kostnader för övrig biblioteksverksamhet exklusive centralbiblioteken.
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/

"Genom årliga regleringsbrev och olika förordningar (t ex
Högskoleförordningen) styr regeringen de statliga myndigheterna. I
regleringsbreven (som utgår från Budgetpropositionen) framgår det vilka mål
myndigheten ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar en enskild
myndighet har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan
myndighetens olika utgiftsposter."


Hälsningar

Johnny Carlsson, bibliotekarie
Teamledare, Kundtjänst stödgrupp
Karolinska Institutets bibliotek
Box 200, 171 77 STOCKHOLM
Tel 08-7286895, fax 08-348793
http://www.kib.ki.se


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager