LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Projektförslag välkomnas
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 4 Mar 2002 17:57:27 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (82 lines)


TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK

Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
nätuniversitet. Från och med i höst  kan man börja läsa kurser inom
ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
nätuniversitet finns att läsa här:
http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm

På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan spela
i
det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet år
2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.

För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
medlemmar:
Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.

Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets generaldirektör,
Mats Ericson.

Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt tillgängliga
elektroniska
informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana resurser
är vägledningar i
informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
slag som utvecklats inom området nordisk
arkeologi (NordArk).
Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
vidareutveckling av redan existerande sådana.

Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
per e-post.

Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in till
departementet i maj och  förbehåller sig rätten att, i samråd med
aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/1:e handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Senior Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager