LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: Digitaliseringsprojekt / Projekt Runeberg

From:

Yngve Johnsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 13 Mar 2002 15:21:02 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Lars, Lena o.a. virtuella litteraturvänner
Kompletterar Lena Axelssons tips med några rader:
Har inte så stor erfarenhet av att digitalisera skönlitterära texter. Var
dock initiativtagare till "Svensk lyrik cd-rom" som producerades med stöd
från KK-stiftelsen i samarbete med Lyrikvännen och Nobelbiblioteket.
Texterna återfinns INTE på nätet. Det var en hel del arbete med sökbarhet
copyright o.likn.
Har i stället varit mer inriktad på att göra äldre bibliografier, register
och förteckningar tillgängligare och sökbara över nätet.
Inom ramen för Gotlands Elektroniska Bibliotek ansvarade jag bl.a. för ett
digitaliseringsprojekt, som påbörjats av Stig Englund, Gotlands Fornsal.
Syftet är underlätta åtkomsten av gotlandica. Delprojektet digitalisering
fick stöd av BIBSAM.
Inskanning gjordes med hjälp av en HP kontorsskanner med arkmatare (pris
vid tiden ca 7.000 kr) Omnipage användes som programvara.
Vi försökte också skanna ett (stort) antal maskinskrivna register till
tidningsartiklar upprättade av Landsarkivet. i Visby. Resultatet blev inte
bra. Vi prövade med inläsning voice-to-text (Dragon Dictate vill jag
minnas). Inte heller det lyckades särskilt bra - kanske beroende på att
programvaran hade svårt att lära sig förstå inläsarens gotländska :-). Jag
tror att möjligheterna att lyckas är större idag - programvarorna har
utvecklats.
De inskannade texterna har nu vidareförädlats till referenser i ett antal
över nätet sökbara databaser.
Länsavdelningen på Gotland vet säkert mer.
Mer läsning om GEB < http://www.abc.se/~m9341/arkiv/sbs983.htm >.
Rester från tiden det begav sig kan man se i Almedalsbibliotekets katalog
om man söker på
Wilhelm Molérs Bidrag till en gotländsk bibliografi 1914. Idag fungerar
inte länken i anmärkningsfältet. :-(

Under min tid på länsavdelningen i Södermanland digitaliserades de
viktigaste källorna till Sörmlandslitteraturen
<
http://www.eskilstuna.se/lansbiblioteket/media/sormlandica/bibliografier.html >
Inskanning gjordes med hjälp av en HP kontorsskanner med arkmatare (pris
vid tiden ca 5.000 kr)
Recognita användes som programvara eftersom den redan användes på
talboksavdelningen.
(Många folkbibliotek äger idag sådan utrustning för att göra de möjligt för
synskadade besökare att läsa
svartskrift med talsyntes).
Efter inskanning och rättning kvalitetskontrollerades de digitala texterna
genom att texterna skrevs ut på
papper och motlästes mot de tryckta källorna.
Informationen vidareförädlades genom att varje enskild referens kopierades
till en unik mallfil (html).
filerna döptes med signifikant filnamn. Det tog mycket tid och skulle inte
ha varit genomförbart utan lämplig personal som inte belastade budgeten.
Sökbarheten uppnådde vi med hjälp av gratistjänsten freefind.com.
Parallellt med de sökbara referensfilerna kan man också bläddra/browsa i
varje bibliografi som helhet eller
kapitel/ämnesvis.
Via sökning i bibliotekets katalog
<
http://opac.eskilstuna.se/bookit/plsql/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-e-e&in_password=opac-e-e
 >
kan man naturligtvis hitta de tryckta bibliografierna. De elektroniska
utgåvorna når man via direktlänk från katalogpost.
Man hittar också de digitala källorna till Sörmlandica via SveSök och
Kulturnät Sverige
Min erfarenhet av digitalisering av texter är att det inte är komplicerat
vare sig tekniskt eller organisatoriskt.

Man kommer långt om man har tillgång till hyfsad kontorsutrustning, tid och
entusiasm.
Kanske kan kombinationen bibliotekens tillgång till teknik, och de
litterära sällskapens o.a. entusiasm bidra till att föra Projekt Runeberg
vidare.


At 11:01 2002-03-13 +0100, you wrote:
>http://www.abc.se/~m9341
>Yngve Johnsson var projektledare för Gotlands elektroniska bibliotek, se
>länken.
>
>Med vänlig hälsning!
>Lena Axelsson
>Stadsbiblioteket
>611 83 Nyköping
>http://www.nykoping.se/culturum
>tel 0155-24 86 83
>fax 0155-24 86 78
>
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: Lars Aronsson [SMTP:[log in to unmask]]
> > Skickat: den 12 mars 2002 14:10
> > Till: [log in to unmask]
> > Ämne: Digitaliseringsprojekt / Projekt Runeberg
> >
> > Hej Biblist,
> >
> > Jag tänkte försöka blåsa nytt liv i Projekt Runeberg (jag gör en
> > konstpaus här för att ta emot folkets jubel). Men för det kommer jag
> > att behöva pengar och då måste jag formulera en ansökan som jag kan gå
> > runt med tills jag hittar något. Därför undrar jag nu: Är det någon i
> > detta land som scannar äldre litteratur och lägger ut på webben?
> >
> > Jag vet att Kungl. biblioteket har gjort en del och jag har redan
> > pratat med Johan Mannerheim, som ansvarar för detta. Deras fokus
> > verkar ligga på undvikande av slitage och därför scannar de mest
> > riktigt gamla, riktigt värdefulla böcker ur sina samlingar.
> >
> > Jag vet också att min gamle bekant Johan Svedjedal i Uppsala är aktiv
> > inom Svenska Vitterhetssamfundet med digital utgivning av Almqvist och
> > annat. SVS har en hög vetenskaplig ambition att sammanställa nya
> > textkritiska utgåvor av äldre verk.
> >
> > Projekt Runeberg har inga egna samlingar som riskerar att slitas ut,
> > och ingen textkritisk ambition. I stället scannar vi redan tryckta
> > böcker (textkritiska utgåvor eller ej) och återger dem så noga som
> > möjligt (i faksimil och text), och vårt urval är inriktat på det som
> > folk vill läsa, vilket egentligen betyder böcker som man också kan
> > hitta på bibliotek eller antikvariat. Inte minst bland dem som har
> > svårt att ta sig till svenska bibliotek (nattugglor och utländska
> > studenter är bara två kategorier), har detta visat sig användbart.
> >
> > Pengar till Projekt Runebergs verksamhet skulle kunna komma från tre
> > håll:
> >
> > 1) Från läsarna genom abonnemang eller annonser. Jag har själv
> > aldrig trott på den idén och nu efter alla kraschade dotcom-firmor,
> > kanske det är rätt lätt att förankra den åsikten.
> >
> > 2) Från välvilliga donatorer, t.ex. fonder, staten, privatpersoner,
> > eller EU. Det är denna väg jag tror mest på.
> >
> > 3) Från institutioner som vill få sina samlingar digitaliserade, men
> > inte riktigt vet hur man gör. Projekt Runeberg har ju sysslat med
> > litteratur på nätet i snart tio år och något har vi ju hunnit lära
> > oss. Jag vet inte om det finns något intresse för detta. Hur går
> > biblioteken tillväga idag när de vill digitalisera något? Vilka är
> > det som har digitaliserat något?
> >
> > Alla tips och kommentarer mottages tacksamt.
> >
> >
> > Lars Aronsson,
> > projektledare.
> > --
> > PROJEKT RUNEBERG - Nordisk litteratur & konst på Internet sedan 1992
> > mailto:[log in to unmask] http://www.lysator.liu.se/runeberg/
>###########################################
>
>This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
>For more information, connect to http://www.F-Secure.com/

Yngve Johnsson
Fasanstigen 43
144 44 Rönninge
Sweden
home +46+8-532 557 88
mobile +46+70-668 73 85
e-mail [log in to unmask]
URL http://www.abc.se/~m9341/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager