LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Fjärrlånefunderingar!

From:

Ulla Martins <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 20 Mar 2002 17:56:45 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!


Den här debatten behöver verkligen tas upp, tycker jag.

När jag var ung, under förra millenniet, fick jag lära mig att man i första
hand skulle anlita bibliotek inom regionen och sedan i tur och ordning gå
 vidare till övriga Sverige, Norden och övriga länder. Tanken med detta var,
 om jag minns rätt, att man skulle hjälpa varandra att hålla uppe utlånings-
statistiken. Genom att vända sig till utlandet i onödan (på den tiden var
det British Library som avsågs) bidrog man på sikt till att utarma Sveriges
biblioteksbestånd.

Men tiderna förändras. Vi slits mellan denna gamla inarbetade lojalitet,
låntagarnas krav på snabb service och huvudmännens sparkrav. Subito är
snabbt,
Subito är billigt - skall vi ändå dra oss för att använda Subito som första
val? Vad tycker bibliotekariekåren?

Beträffande KVK, så är den väl knappast något alternativ? Den är ju i första
hand ett beläggningshjälpmedel, och som sådant förträfflig. Men för att
beställa måste man gå via någon av de regionala tyska biblioteksförbunden,
och då kan man lika gärna ta Subito direkt.

Poul, ditt förslag om att gå med i Nordkvik (ett skandinaviskt svar på
Subito?)
var utmärkt, men jag tror inte att det i första hand är bibliotekarier du
måste
 övertyga. Centrala ekonomiavdelningar har en tendens att slå bakut, så fort
man nämner ord som ömsesidighet, clearing eller gratiskopior. Av bokförings-
tekniska skäl, har det sagts mig, är det nödvändigt med fakturering och
penningtransfereringar och att, som du så riktigt uttrycker det, hellere
anvende ressourcerne på fakturering end på at levere hurtigt.


Med vänliga hälsningar
_______________________________________
=======================================

Ulla Martins

Chalmers Tekniska Högskola Chalmers University of Technology
Biblioteket / Kundtjänst Library / Customer Service

412 96 Göteborg SE-412 96 GOTHENBURG
                                Sweden

tel.:031-772 37 62 tel.:+46 31 772 37 62
fax: 031-18 35 44 fax: +46 31 18 35 44


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager