LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Bevare oss väl - Inbjudan till informat ionsdag på KB
From: Österlund Laila <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 12 Mar 2002 13:54:48 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (87 lines)


Ber härmed att få anmäla mig till informationsdagen med temat Bevare oss
väl.

Med vänlig hälsning,
Laila Österlund

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Lena Jacobson
Skickat: den 1 mars 2002 13:39
Till: [log in to unmask]
Ämne: Bevare oss väl - Inbjudan till informationsdag på KB


Informationsdag på Kungl. biblioteket:

BEVARE OSS VÄL

Om bevarandet av äldre boksamlingar

Informationsdag på Kungl. biblioteket den 25 april 2002


Under 1999 genomfördes en inventering av äldre boksamlingar i lokala
bibliotek, hembygdsföreningar och studieförbund. Inventeringen visade
att behovet av bevarandeinsatser var omfattande. Som ett led inför
inrättandet av ett nationellt bevarandesekretariat beviljade Riksbanken
jubileumsfond medel för ett pilotprojekt under 2001. Kungl. biblioteket
har under 2001 arbetet med att på lokal nivå bygga upp en kompetens inom
området bevarande och tillhandahållande av äldre boksamlingar  och att
utarbeta en handbok med tonvikt på praktisk rådgivning. Stifts- och
landsbiblioteket i Skara samt Veterinärhögskolans bibliotek i Skara har
fungerat som pilotbibliotek.

Kungl. biblioteket inbjuder nu till en informationsdag för att
presentera arbetet samt för att informera om det planerade
bevarandesekretariatet.
Inbjudan vänder sig till samtliga bibliotek med  äldre boksamlingar.


PROGRAM

9.30    Samling, kaffe

10.00 Ett nationellt bevarandesekretariat vid Kungl. biblioteket
          Barbro Thomas, biblioteksråd

10.30 Projektrapport från Skara
          Lars Björk, 1:e konservator, Fredrik Lilja, bokbindare,
Kerstin Andersson, kulturchef

12.00 Lunch

13.30 Metamorfoze: ett nationellt bevarandeprogram.
          Dennis Schouten, National Preservation Office vid Koninklijke
Bibliotheek i Haag

14.30 Paus

15.00 Att registrera äldre boksamlingar
          Gunilla Jonsson, biblioteksråd

15.45 Avslutande diskussion


Anmälan skall vara KB tillhanda senast den 12 april 2002. Anmälan kan
skickas per post till Kungl. biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm,
eller faxas till 08-463 40 04 eller e-postas till [log in to unmask]

Upplysningar lämnas av Barbro Thomas, tel 08-463 42 79, e-post
[log in to unmask], eller av Lars Björk, tel 08-463 41 04, e-post
[log in to unmask]--
Lena Jacobson
Webbmaster
Kungl.biblioteket
Royal Library
Box 5039
SE-102 41 Stockholm Sweden
e-mail: [log in to unmask]
Tel/Phone: +46-8 463 40 86
Mobil/Cell: 073 917 33 86
http://www.kb.se
http://www.kb.se/DoIT/lj.htm

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager