LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: landskapskynnen - sammanfattning
From: Berry Peter <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 6 Mar 2002 14:41:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (68 lines)


Tack för alla förslag om litteratur om landskapskynnen!

Den bok som förefaller bäst ha motsvarat låntagarens önskemål är
"Landskapskynnen" av Adrian Molin (1930). Molins bok är inte en förteckning
över vanliga (van)föreställningar utan en berättelse, landskapsvis, om de
olika kynnena, såsom Molin uppfattar dem och han anknyter därvid till
traditionella uppfattningar.

Det finns en hel del material som beskriver kynnet eller lynnet i det
enskilda landskapet men Molin är den ende som jag kan se har givit
överblicken. Jag tackar Robin Gullstrand på Geobiblioteket för detta
litteraturförslag.

Peter Berry
UB Lund

Här följer en lista över alla övriga tips jag fått:

"det finns ett klassiskt arbete från 1827 (ny uppl. 1864,
möjl. också faksimil från 1900-talet), Forsells 'Ett år i Sverige'..."

Tidig upplaga av Folkskolans läsebok

http://www.df.lth.se/~andreas/scania.htm (kärleksförklaring till skåningen m
m)

"Ingen förteckning precis men en intressant bok som anknyter till ämnet:
Den regionala särarten. Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red).1994.
Utg. Studentlitteratur.
I den finns bl a ett kapitel om Dryga skåningar och fräcka kullor. Regionala
stereotyper i skämtsagor och vitsar av Ulf Palmenfelt."

"Jag sökte i all hast på "Folkkaraktär*" som valfritt sökord
 i Libris och fick en del träffar som  kanske kunde vara intressanta."

"Har inte Ehrensvärd skrivit något sådant? "Skåningen är rödlätt och
påklädd..., ej lönnmördare men väl mordbrännare .." "Halländskan sir ut som
fan, jämt står hon och stickar" etc. Fast det kanske är mera fördomar än
särdrag?"

"I Emigrationsutredningen 1907-14, Bilaga 16: Det svenska folklynnet :
aforismer kan man läsa om hur svenskarna är. Här får man även veta hur
svenskarna är jämfört med våra
nordiska grannar. Man dock inte läsa så mycket om landskapsspecifika
egenskaper - alla dras
över samma kam."

"Nordisk familjebok har sådana texter om man slår på landskap för landskap,
dessutom brukar det finnas i geografiläroböcker för folkskolan från
sekelskiftet..."

"Jag undrar om en så banal åtgärd som en sökning på just "landskapslynnen"
via
Google avgränsat på svenska sidor kunde vara till hjälp. Då hittar man en
träff
som tangerar ämnet: Benny Jacobsson: Konstruktion av landskap: Exemplet
Uppland.
Litteraturförteckningen i nere på sidan är inte fullständig men eventuellt
relevant i sammanhanget. Den direkta adressen till sidan är:
http://www.ideh.su.se/forskning/BJLandskap.htm . Här ingår tydligen inte
finlandssvenska landskapslynnen, varom man endast
eufemistiskt uttryckt kan säga att österbottningarna är företagsamma ..."

"O.M. Witt, med titel Själens Patologi, del 2. Tryckt i
Karlshamn 1862(ev. -64). Mycket underhållande!!!"

"Gamle Linné hade också tydlig uppfattning om de skiftande egenskaperna hos
landskapens inbyggare."

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager