LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Strukturerad sökning på UU:s webbsidor
From: Muller Eva <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 6 Mar 2002 13:54:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (46 lines)


Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek har
genomfört ett projekt där
"Standard för strukturerad informationssökning" antagen av UU:s rektor i
juni förra året testats på fyra centrala databaser.
Resultat av projektet är ett tvåspråkigt sök- och bläddringsgränssnitt
adressen:
http://publications.uu.se/metadata
Metadata från ca 4500 sidor är sökbara via detta gränssnitt.
För överföring av metadata har Open Archive Inititative protocol använts.

Resultat av projektet är följande:
1.   Ett tvåspråkigt (svenska/engelska) sökgränssnitt för både enkel och
strukturerad sökning
2.   Ett tvåspråkigt (svenska/engelska) bläddringsgränssnitt - ingång på
ämne och institution
3.   Länkning via nycklar och relationer i metadata
4.   En xml-baserad rutin för överföring och uppdatering av metadatan
baserad på OAI protokoll
5.   En gemensam ämnesstruktur för UU:s web har tagits fram. Denna är
mappad mot ett antal olika etablerade klassifikationssystem
6.   Ett förslag på ett inmatningsformulär som kan användas som bas för
alla projekt som bör vara kompatibla med UU:s metadatastandard
7.   En applikationsprofil som beskriver den konkreta metadataanvändning
i denna applikation. Applikation profilen kan ses som en basprofil för alla
projekt som bör vara kompatibla med UU:s metadatastandard. Posterna i de
olika databaserna har mappats mot den gemensamma profilen

Enheten för digital publicering kommer att, på uppdrag av UU:s
webbstyrgrupp, sätta denna lösning i drift samt lämna ett projektsförslag på
vidareutveckling av systemet.

Frågor och synpunkter välkomnas!

För projektgruppen

Eva Müller, UUB

___________________________________________________________
Eva Müller
Head of Electronic Publishing Centre / Enheten för digital publicering
Uppsala University / University Library
Sweden

Tel +46-018-471 71 05
      +46-070-425 03 10
email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager