LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Projektförslag välkomnas
From: Harnesk Jakob <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 4 Mar 2002 19:17:09 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (122 lines)


Hej alla!

En komplettering till BIBSAM-informationen om Nätuniversitetet: En
webbplats med information om den nya myndigheten är redan uppe på nätet,
på http://www.natuniversitetet.se/ .

Hälsningar
Jakob

**** OBS! NY ADRESS OCH TELEFON, MEN SAMMA E-POST ****

Jakob Harnesk
Concept Manager
PrioInfo - Bibliotekstjänst AB
Box 1528, 172 29 Sundbyberg
Visiting address: Prästgårdsgatan , Sundbyberg
Tel: +46 8 564 806 56; +46 70 508 18 35 (mobile)
Fax: +46 8 652 81 15
E-mail: [log in to unmask]
Web: http://www.prioinfo.se/temp.htm

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Ulla-Britt Nordin Siebolds
> [SMTP:[log in to unmask]]
> Skickat:   den 4 mars 2002 17:57
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Projektförslag välkomnas
>
> TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK
>
> Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
> nätuniversitet. Från och med i höst kan man börja läsa kurser inom
> ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
> redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
> nätuniversitet finns att läsa här:
> http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm
>
> På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
> med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan
> spela
> i
> det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
> biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet
> år
> 2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.
>
> För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
> informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
> medlemmar:
> Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
> Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
> Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
> Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
> Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
> Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
> Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
> Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
> Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
> Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
> BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.
>
> Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets
> generaldirektör,
> Mats Ericson.
>
> Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
> prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
> Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
> förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt
> tillgängliga
> elektroniska
> informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana
> resurser
> är vägledningar i
> informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
> slag som utvecklats inom området nordisk
> arkeologi (NordArk).
> Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
> Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
> vidareutveckling av redan existerande sådana.
>
> Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
> den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
> per e-post.
>
> Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
> medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in
> till
> departementet i maj och förbehåller sig rätten att, i samråd med
> aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
> Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
> finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.
>
> Med vänliga hälsningar
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> BIBSAM
>
>
>
> --
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> 1:e bibliotekarie/1:e handläggare
> BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
> utveckling
> Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
> tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
> e-post: [log in to unmask]
>
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Senior Librarian/Senior Executive officer
> BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination
> and
> Development
> P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
> Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73
> 917
> 33 56
> e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager