LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: Projektförslag välkomnas
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 13 Mar 2002 11:42:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (187 lines)


Det är naturligtvis inte BIBSAM:s avsikt att ytterligare ämnesportaler av typen
AGORA, Samwebb, Rättskällan etc. skall byggas upp i anslutning till
Nätuniversitetet. Som Du själv påpekar, pågår för närvarande ett av BIBSAM
initierat arbete med samordning av de befintliga ämnesportalerna. Detta
samordningsarbete har setts som nödvändigt av många anledningar, inte minst av
ekonomiska skäl.

I mitt ursprungliga BIBLIST-meddelande om Nätuniversitetsprojekt skriver jag:
”Vi tänker oss i första hand förslag till projekt som syftar till utveckling av
allmänt tillgängliga
elektroniska informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana
resurser
är vägledningar i informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler
av det
slag som utvecklats inom området nordisk arkeologi (NordArk).
Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som vidareutveckling av
redan existerande sådana.”

Det som anges är alltså avsett som exempel på vad vi menar med ”allmänt
tillgängliga elektroniska informationsresurser”. Jag vill också än en gång
understryka att vi, som jag skriver ovan, gärna ser vidareutveckling av redan
existerande tjänster bland de inkommande projektförslagen.

Det finns alltså all anledning att fundera över om den lösning som Ni har byggt
upp skulle kunna spridas, vidareutvecklas och komma fler till godo – antingen i
anslutning till Nätuniversitetet eller på andra vägar. Många goda projektidéer
krävs för att universitets- och högskolebiblioteken skall kunna hävda sig på
bästa sätt. Det är synd om goda förslag stannar innanför det egna universitetets
väggar och inte blir kända i omvärlden.

Med vänliga hälsningar
Ulla-Britt Nordin Siebolds
BIBSAM


Muller Eva wrote:

> Hej.
> Med intressent tog jag del av denna information om möjligheten att söka
> pengar för projekt i ramen för Nätuniversitet.
>
> Fast...
>
> Jag förstår inte att Bibsam uppmanar till att skapa ännu flera
> "ämnesportaler", "ämnesguider" som nödvändigtvisst kommer att innehålla
> "länksamlingar" i dessa tider då man samtidigt försöker samordna våra
> ämnesportalen som Bibsam (enligt Bibsam's beräkning) hade redan satsat ca 8
> miljoner på och som man ser är svåra och dyra att underhålla.
> Vem skall underhålla dessa nya portalerna i längden.... Hur mycket kommer
> underhållet att kosta då?
>
> Kan man inte, istället för detta, satsa på en samordning - att man t. ex.
> skapar en teknisk plattform som gör det möjligt att lagra länkar (en central
> katalog alltså) samt lägga till några tjänster?
>
> Vid UUB har vi gjort vissa guider i ramen för UU:s projekt med
> studentportaler (man går via ett kurskod som hämtas från en central databas
> - LADOK - och får fram en ämnesspecifik information för just den kursen man
> läser - för illustration skickar jag en länk
> http://www.ub.uu.se/portal/index.cfm?kurs=1BL244
> Detta fungerar sedan årssiftet för flera tusen kurser som ges vid UU varje
> år....
> Fast - det syns ju bara för dem som läser här (men det är ju våra primära
> målgrupp).
> Mycket skulle kunna förbättras i studentportalen, men pengarna är slut :(
> Allt talar dock om att portalsidan är uppskattad av UU:s studenter och vi
> kan även tro att en lösning som bygger på ett par centrala databaser och är
> lätt att underhålla skulle uppskattas även av dem som läser på
> Nätuniversitet.
>
> Hälsningar,
> Eva Müller
>
> ___________________________________________________________
> Eva Müller
> Head of Electronic Publishing Centre / Enheten för digital publicering
> Uppsala University / University Library
> Sweden
>
> Tel +46-018-471 71 05
>    +46-070-425 03 10
> email: [log in to unmask]
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]För Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Skickat: den 4 mars 2002 17:57
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Projektförslag välkomnas
>
> TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK
>
> Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
> nätuniversitet. Från och med i höst kan man börja läsa kurser inom
> ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
> redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
> nätuniversitet finns att läsa här:
> http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm
>
> På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
> med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan spela
> i
> det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
> biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet år
> 2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.
>
> För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
> informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
> medlemmar:
> Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
> Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
> Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
> Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
> Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
> Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
> Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
> Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
> Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
> Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
> BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.
>
> Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets generaldirektör,
> Mats Ericson.
>
> Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
> prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
> Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
> förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt tillgängliga
> elektroniska
> informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana resurser
> är vägledningar i
> informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
> slag som utvecklats inom området nordisk
> arkeologi (NordArk).
> Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
> Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
> vidareutveckling av redan existerande sådana.
>
> Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
> den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
> per e-post.
>
> Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
> medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in till
> departementet i maj och förbehåller sig rätten att, i samråd med
> aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
> Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
> finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.
>
> Med vänliga hälsningar
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> BIBSAM
>
> --
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> 1:e bibliotekarie/1:e handläggare
> BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
> utveckling
> Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
> tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
> e-post: [log in to unmask]
>
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Senior Librarian/Senior Executive officer
> BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
> Development
> P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
> Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917
> 33 56
> e-mail: [log in to unmask]

--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/1:e handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Senior Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917 33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager