LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: Projektförslag välkomnas
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 Mar 2002 13:17:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (122 lines)


Hej!
Ditt förslag ligger kvar som Nätuniversitetsförslag, så där behöver Du inte
göra något mer. Om Du vill söka pengar ur vårt allmänna projektanslag (deadline
15 mars), så måste Du däremot göra en formell ansökan och använda vår
ansökningsblankett.

Trevlig helg!
Hälsningar
Ulla-Britt

Catarina Ericson-Roos skrev:

> Hej Ulla-Britt!
>
> Ligger mitt förslag kvar (ett svenskt JSTOR), eller måste jag lämna in igen
> mer formellt?
>
> Catarina
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Ulla-Britt Nordin Siebolds
> [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 4 mars 2002 17:57
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Projektförslag välkomnas
>
> TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK
>
> Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
> nätuniversitet. Från och med i höst kan man börja läsa kurser inom
> ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
> redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
> nätuniversitet finns att läsa här:
> http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm
>
> På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
> med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan spela
> i
> det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
> biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet år
> 2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.
>
> För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
> informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
> medlemmar:
> Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
> Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
> Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
> Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
> Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
> Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
> Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
> Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
> Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
> Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
> BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.
>
> Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets generaldirektör,
> Mats Ericson.
>
> Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
> prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
> Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
> förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt tillgängliga
> elektroniska
> informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana resurser
> är vägledningar i
> informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
> slag som utvecklats inom området nordisk
> arkeologi (NordArk).
> Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
> Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
> vidareutveckling av redan existerande sådana.
>
> Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
> den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
> per e-post.
>
> Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
> medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in till
> departementet i maj och förbehåller sig rätten att, i samråd med
> aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
> Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
> finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.
>
> Med vänliga hälsningar
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> BIBSAM
>
> --
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> 1:e bibliotekarie/1:e handläggare
> BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
> utveckling
> Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
> tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
> e-post: [log in to unmask]
>
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Senior Librarian/Senior Executive officer
> BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
> Development
> P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
> Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917
> 33 56
> e-mail: [log in to unmask]

--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/1:e handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Senior Executive Officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917 33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager