LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: landskapskynnen - sammanfattning
From: Berry Peter <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 7 Mar 2002 11:12:07 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (79 lines)


Jag ber om ursäkt om detta meddelande når någon två gånger.

Peter Berry
UB Lund


> Tack för alla förslag om litteratur om landskapskynnen!
>
> Den bok som förefaller bäst ha motsvarat låntagarens önskemål är
> "Landskapskynnen" av Adrian Molin (1930). Molins bok är inte en
> förteckning
> över vanliga (van)föreställningar utan en berättelse, landskapsvis, om de
> olika kynnena, såsom Molin uppfattar dem och han anknyter därvid till
> traditionella uppfattningar.
>
> Det finns en hel del material som beskriver kynnet eller lynnet i det
> enskilda landskapet men Molin är den ende som jag kan se har givit
> överblicken. Jag tackar Robin Gullstrand på Geobiblioteket för detta
> litteraturförslag.
>
> Peter Berry
> UB Lund
>
> Här följer en lista över alla övriga tips jag fått:
>
> "det finns ett klassiskt arbete från 1827 (ny uppl. 1864,
> möjl. också faksimil från 1900-talet), Forsells 'Ett år i Sverige'..."
>
> Tidig upplaga av Folkskolans läsebok
>
> http://www.df.lth.se/~andreas/scania.htm (kärleksförklaring till skåningen
> m
> m)
>
> "Ingen förteckning precis men en intressant bok som anknyter till ämnet:
> Den regionala särarten. Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red).1994.
> Utg. Studentlitteratur.
> I den finns bl a ett kapitel om Dryga skåningar och fräcka kullor.
> Regionala stereotyper i skämtsagor och vitsar av Ulf Palmenfelt."
>
> "Jag sökte i all hast på "Folkkaraktär*" som valfritt sökord
>  i Libris och fick en del träffar som  kanske kunde vara intressanta."
>
> "Har inte Ehrensvärd skrivit något sådant? "Skåningen är rödlätt och
> påklädd..., ej lönnmördare men väl mordbrännare .." "Halländskan sir ut
> som
> fan, jämt står hon och stickar" etc. Fast det kanske är mera fördomar än
> särdrag?"
>
> "I Emigrationsutredningen 1907-14, Bilaga 16: Det svenska folklynnet :
> aforismer kan man läsa om hur svenskarna är. Här får man även veta hur
> svenskarna är jämfört med våra
> nordiska grannar. Man dock inte läsa så mycket om landskapsspecifika
> egenskaper - alla dras
> över samma kam."
>
> "Nordisk familjebok har sådana texter om man slår på landskap för
> landskap, dessutom brukar det finnas i geografiläroböcker för folkskolan
> från sekelskiftet..."
>
> "Jag undrar om en så banal åtgärd som en sökning på just "landskapslynnen"
> via
> Google avgränsat på svenska sidor kunde vara till hjälp. Då hittar man en
> träff
> som tangerar ämnet: Benny Jacobsson: Konstruktion av landskap: Exemplet
> Uppland.
> Litteraturförteckningen i nere på sidan är inte fullständig men eventuellt
> relevant i sammanhanget. Den direkta adressen till sidan är:
> http://www.ideh.su.se/forskning/BJLandskap.htm . Här ingår tydligen inte
> finlandssvenska landskapslynnen, varom man endast
> eufemistiskt uttryckt kan säga att österbottningarna är företagsamma ..."
>
> "O.M. Witt, med titel Själens Patologi, del 2. Tryckt i
> Karlshamn 1862(ev. -64). Mycket underhållande!!!"
>
> "Gamle Linné hade också tydlig uppfattning om de skiftande egenskaperna
> hos landskapens inbyggare."
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager