LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Kvalitetsutveckling för högskolans bibliotek - ny rapport

From:

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 7 Mar 2002 17:19:10 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej,

På uppdrag av Högskoleverket har Göran Gellerstam gjort en förstudie
 kring den vetenskapliga informationsförsörjningens funktion och
ställning i högskolan och om hur det lokala och nationella
kvalitetsarbetet bedrivs på området.

Gellerstams rapport "Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för
högskolans bibliotek" utmynnar i följande förslag:

- Att Högskoleverket tar initiativ till ett nationellt kvalitetsprojekt
kring högskolans informationsförsörjning
- Att en översyn av Högskoleverkets anvisningar för
kvalitetsgranskningar görs i syfte att modernisera och problematisera
frågorna kring bibliotek och informationsförsörjning
- Att Utbildningsdepartementet initierar en diskussion om mål och
riktlinjer för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning

Läs rapporten på:
http://www.hsv.se/rapporter_nyhetsbrev/sammanfattningar/026R.html

Hälsningar
Christina

--
Christina Jönsson Adrial
Executive Officer

BIBSAM - The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development
Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden

Phone +46 (0)8 463 43 58 (direct)
       +46 (0)8 463 40 00 (switchboard)
Mobile +46 (0)73 917 33 77
Fax +46 (0)8 463 42 74

E-mail [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/

Visiting address: Humlegården


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager