LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Databaser

From:

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 18 Mar 2002 19:37:49 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Att kunna få en samlad bild av högskolebibliotekens samlade användning
av licensierade databaser och e-tidskrifter vore naturligtvis inte helt
fel. Problemet är att man måste lita till den statistik som
databasleverantörerna förser oss med och den är inte alltid är anpassad
till de behov som biblioteken har.

Inom BIBSAM-konsortiet har vi idag ett tjugotal olika leverantörer som
alla levererar olika användningsstatistik. Somliga ger oss siffror på
antal inloggningar, andra levererar statistik över antal nedladdade
artiklar, ytterligare någon ger oss siffror på antalet sessioner osv
osv. Även om man skulle hitta två leverantörer som ger oss samma mått
kan man inte lita på att de definierar och mäter på samma sätt.
Leverantörerna ger oss också statistik med olika periodicitet
(månadsvis, kvartalsvis osv) och i olika format (html, txt, xls osv)
vilket försvårar all sammanställning och jämförelse.

Ytterligare ett problem är tillförlitligheten. När det gäller accessen
brukar leverantörerna sällan slarva med IP-nummerlistorna, men när det
gäller användningsstatistiken har de mest häpnadsväckande förväxlingar
skett (det har t ex hänt att Kungl biblioteket i Stockholm har fått
statistik baserat på användningen i Kongelige bibliotek i Köpenhamn...)
Att göra en grov bedömning av rimligheten i statistiken är alltså det
första man måste göra när man får den levererad.

Det är tråkigt att förmedla en sådan negativ bild när IT-utvecklingen
egentligen ger oss helt nya möjligheter att få veta en massa om
användningen av biblioteket som tidigare inte varit möjliga att få fram!
I det pappersbaserade biblioteket hade vi ju knappast någon möjlighet
alls att få veta i vilken omfattning tidskrifter, bibliografier och
annat referensmaterial användes. Det har vi trots allt nu.

Positivt är också att det finns en levande dialog mellan bibliotek och
leverantörer i denna fråga. Internationellt pågår en hel del projekt som
syftar till att skapa överrenskommelser kring vilken statistik som bör
levereras, i vilket format, med vilken periodicitet, på vilken nivå osv.
Mest välkända är kanske de riktlinjer ICOLC satt upp:

http://www.library.yale.edu/consortia/2001webstats.htm

Inom BIBSAM-konsortiet följer vi dessa projekt med stort
intresse.Databaslicenser är sällan billiga och biblioteken behöver
naturligtvis relevant och tillförlitlig information för att kunna fatta
väl underbyggda beslut.

Bästa hälsningar
Christina Jönsson Adrial
BIBSAMJimmy Gärdemalm wrote:

>Genom KULDA-projektet har licensdatabaser blivit ett än intressantare diskussionsämne bland folkbibliotekarier och naturligtvis formuleras då frågan hur universitetsbibliotekens databaser används. Finns det någon statistik som visar antalet inloggningar (eller "användningar")? Och inloggningarnas fördelning mellan bibliotekspersonal, lärare, studenter - har ni såna siffror? Finns det fräscha utredningar eller stickprovsundersökningar?
>Med hälsningar
>jimmy gärdemalm
>
>Jimmy Gärdemalm
>Norrbottens länsbibliotek
>971 79 Luleå
>tel 0920 - 29 35 62
>mobil 070 - 589 35 62
>fax 0920 - 29 40 62
>[log in to unmask]
>www.norrbottenslansbibliotek.nu
>
>//-----//-----//-----//-----//-----//-----//
>
>Barn- och ungdomsböcker äro den mest tilltalande lektyr för den
>med läsning mindre vane. Som ett bevis härpå må nämnas, att
>en högre officer yttrat, att Saga-biblioteket är den mest omtyckta
>läsningen i kasernerna.
> Alvida Sandberg
>

--
Christina Jönsson Adrial
Executive Officer

BIBSAM - The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development
Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden

Phone +46 (0)8 463 43 58 (direct)
       +46 (0)8 463 40 00 (switchboard)
Mobile +46 (0)73 917 33 77
Fax +46 (0)8 463 42 74

E-mail [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/

Visiting address: Humlegården


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager