LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Jurist kräver att Datainspektionen läggs ner
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 14 Dec 2001 16:35:47 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (78 lines)


BIBLIST,

Den 30 nov 2001 meddelade Datainspektionen att Kungliga Bibliotekets
arkivering av svenska webbsidor är olaglig,
http://www.datainspektionen.se/kunskapsbanken/notiser_och_press/notiser/2001/november2001/2001-11-30.shtml

Idag den 14 dec 2001 skriver juristen Jan Källberg ett debattinlägg i
Computer Sweden, där han menar att detta meddelande har visat att det
är dags att lägga ner Datainspektionen,
http://computersweden.idg.se/text/011214-CSD4

Eftersom Computer Sweden har börjat kräva inloggning för abonnenter,
lägger jag in texten här i stället (ironiskt nog betyder
inloggningskravet att Computer Swedens webbsidor i framtiden inte
arkiveras hos Kungliga Biblioteket, men det får ju bli deras problem):

> Datainspektionen förstör det historiska arvet
>
> (2001-12-14 13:00)
> Debatt: Datainspektionen har i ett genidrag kommit på att Kungliga
> Bibliotekets lagring av webbsidor är ett brott mot
> personuppgiftslagen och ska avbrytas. Lagringen är en ren och skär
> dumhet. Det KB gör är att dokumentera för eftervärlden den samtid
> som vi lever i.
>
> På samma sätt som bibliotek spar tidningar, böcker och offentligt
> tryck ska man spara det elektroniska materialet för att 2100-talets
> forskare ska kunna förstå oss.
>
> Att stoppa lagringen, för framtida forskning, innebär detsamma som
> om man 1702 hade eldat upp kyrkböckerna med kyrklängderna från
> 1500-talet till 1700-talet.
>
> Vi hade aldrig fått inblick i allmogens liv, dess sociala struktur
> och den dagliga verkligheten för det stora flertalet. Vår
> historiebild hade bara haft källor som läkarjournaler från
> syfiliskurerande adel efterlämnat och Krigsarkivets fältkartor.
>
> Den karolinska tidens människor hade förstånd att se framåt och
> spara dess ovärdeliga handlingar, som kyrkböcker och
> husförhörslängder.
>
> Datainspektionen tar sig friheten att destruera framtida forskares
> möjligheter att på ett vetenskapligt sätt kunna försöka förstå vår
> samtid, det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet, och det samhället
> har ett markant inslag av elektroniska medier.
>
> Vill man vikta skyddet för den enskilde så kan det elektroniska
> materialet hållas oåtkomligt i hundra år och deponeras i
> Riksarkivet. Om Datainspektionen sedan självsuggestivt inbillar sig
> att någon om hundra år klagar på att dess e-postadress stod på en
> webbsida för hundra år sedan och sparades i forskningssyfte, så får
> myndigheten ta ställning till det 2102.
>
> Problemet med integritetsfrågor i Sverige är inte pul eller
> EG-rättens personuppgiftskydd utan Datainspektionens
> myndighetsutövning, som av tradition är helt barock.
>
> Datainspektionen visar med önskvärd tydlighet varför myndigheten bör
> läggas ned och utplånas, eftersom man med önskvärd tydlighet sätter
> sig över det allmännas och allmänhetens intresse.
> Datainspektionen vill vara viktig. Och Datainspektionen är
> viktig. Att nedläggas vid första bästa tillfälle.
>
> Datainspektionen har kontinuerligt försett oss med insikten att
> myndigheten saknar varje form av holistisk samhällssyn och är
> pastöriserade från sunt förnuft.
> Det svenska folket är inte betjänt av myndigheter av det slaget.
>
> Jan Källberg, [log in to unmask]


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik
  Teknikringen 1e, SE-583 30 Linköping, Sweden
  tel +46-70-7891609
  http://aronsson.se/ http://elektrosmog.nu/ http://susning.nu/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager