LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: N o r d A r k : e n w e b b g u i d e f ö r n o r d i s k a r k e o l o g i
From: Gun Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Dec 2001 14:56:29 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


Välkomna att bekanta er med den nya webbplatsen NordArk!

Projektansvarig institution: Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Bidragsgivare: BIBSAM
URL: http://nordark.hgo.se eller http://www.hgo.se/nordark
Förstudie: http://www.raa.se/kvhaab/rapport2.pdf . Bilagor: http://www.raa.se/kvhaab/bilagor.pdf
Projektrapport: http://www.raa.se/kvhaab/nordark.pdf ( 228 kB)
           
B a k g r u n d
Tidigare har det inte funnits ett webbaserat stöd som är lämpligt att använda för undervisning i nordisk arkeologi. På uppdrag av BIBSAM har Gun Larsson vid Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, byggt upp en webbguide i ämnet. Arbetet har bedrivits under två projekt, en förstudie samt Projekt NordArk. Förstudien visade att det finns ett behov av ett webbaserat stöd för studenter i nordisk arkeologi både på A- B- C- och D-nivå samt på forskarnivå.  

U p p b y g g n a d
Under projektet har vi använt ett mycket öppet arbetssätt, där en referensgrupp aktivt har deltagit i uppbyggnaden av NordArk. I referensgruppen har ingått representanter från:
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, länsmuseer, länsstyrelser och universitetsbibliotek.Vi har redan från början försökt göra NordArk till en levande mötesplats för nyheter och information i nordisk arkeologi. Texterna och urvalet har kvalitetsgranskats och innehållet har anpassats till referensgruppens synpunkter. Projektet har avslutats med en visningsturné där vi demonstrerat hur NordArk kan användas för olika ändamål för våra primära målgrupper på svenska arkeologiska institutioner,. Vår målsättning är att NordArk ska bli ett verktyg för alla som söker arkeologisk information samt vara en kunskapsbank och ett stöd till den som inte är insatt i den arkeologiska informationsförsörjningens villkor.

D r i f t
Gun Larsson kommer inom ramen för sitt ordinarie arbete på Vitterhetsakademiens bibliotek att underhålla och uppdatera NordArk. För webbserver och teknisk drift svarar IT-avdelningen på Högskolan på Gotland. 

T e k n i k
Den som vill använda NordArk och läsa basdokumenten, behöver idag endast Internetuppkoppling, en webbläsare (Netscape 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.0 eller högre) samt gratisprogrammet Acrobat Reader. NordArks grafik är anpassad till att inte tynga ner webbsidorna. Detta är viktigt för våra målgrupper som arbetar från sin hemdator med modem-uppkoppling. I framtiden kan NordArk rymma funktioner och interaktiva dokument som kräver högre versioner av webbläsarna samt tilläggsprogram av typen standardplugins.

God Jul och Gott Nytt År! önskar Vitterhetsakademiens bibliotek**********************************************

Gun Larsson
Riksantikvarieämbetet
Vitterhetsakademiens bibliotek
Box  5405
SE-114 84  Stockholm
SWEDEN

E-post/E-mail: [log in to unmask]
Tel./Phone: + 46-8-519 18035
Fax:  + 46-8-663 35 28
WWW Address: http://www.raa.se/kvhaab/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager