LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inbjudan till temadag 2
From: Carl Axel Petersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 26 Nov 2001 16:29:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (93 lines)


Då tydligen BIBLIST tappat bort bilagan till tidigare utskick så sänder jag
detta en gång till med all text i dokumentet.

Inbjudan till temadag

Välkommen till Fram i ljuset, en temadag som vill inspirera till ett ökat
användande av material ur arkiv, fotosamlingar och bibliotek i museernas
utställningar. Ämnet belyses utifrån några aktuella exempel på sådana
utställningar genom att utställare, arkivarie, papperskonservator och
museichef delar med sig av sina respektive erfarenheter.

Temadagen arrangeras i samarbete med FORUM för utställare, och deras
medlemmar har också inbjudits till temadagen.

Tid Fredag 7 december 2001
Plats Musikmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Deltagaravgift för medlemmar i MABBAS 300 kr inklusive kaffe och lunch
Deltagaravgift för icke-medlemmar i MABBAS 400 kr inklusive kaffe och lunch
Anmälan senast den 30 november till Hans Riben per e-post
<[log in to unmask]> eller per fax 08-663 91 81. Samtidigt med
anmälan betalas deltagaravgiften till MABBAS postgiro 643 57 41-1. Ange
Temadag 7 december på avin. Vid eventuell överbokning gäller principen
"först till kvarn" varvid anmälningsavgiften återbetalas till dem som inte
kunnat beredas plats.


Temadag anordnad av MABBAS och FORUM för utställare

FRAM I LJUSET
Arkiv- och biblioteksmaterial i utställningarProgram

09.30  Registrering, kaffe och smörgås

10.00  Introduktion
        Carl-Axel Pettersson, ordförande för MABBAS
        Maria Perstedt, ordförande för Föreningen FORUM för utställare

10.15  Rydals museums arbete med projektet KULTURUM - minnenas magasin
        Ulrika Kullenberg och Christina Shearer, Rydals museum

11.00  Utställningarna Helgerånet och Beseglat och bestyrkt 
        på Stockholms medeltidsmuseum
        Kerstin Abukhanfusa, Riksarkivet

11.45  Fruktpaus

12.15  Utställningen Elfrida Andrée och det kvinnliga släktets höjande
        på Musikmuseet
        Gertrud Olsson, Oliv Produktion

13.00  Lunch på Café Mix

14.00  Klimat, hantering och förvaring - papperskonservatorn ger råd
        Karin Wretstrand, Nationalmuseum

14.30  Utställningen Wilhelm Peterson-Berger. Filosofen, kritikern,
        tonsättaren & människan
        Stefan Bohman, Musikmuseet
        Eva-Teresa Tottie, Musikmuseet

15.15  Kaffe

15.45  Diskussion och utvärdering

16.30  Avslutning

Fredag 7 december 2001 Musikmuseet, Stockholm-- 
Carl Axel Petersson
Stockholms Spårvägsmuseum
Tegelviksgatan 22
116 41 Stockholm
Tel. 08-462 5524
Fax 08-462 5530
Mobil 070-786 49 84
E-post [log in to unmask]


###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus.
For more information, connect to http://www.F-Secure.com/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager