LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Hur ser den svenska studentens tillvaro ut?

From:

Harnesk Jakob <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 9 Nov 2001 15:26:54 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej alla!

Högskoleverket har nyligen genomfört en stor kartläggning om Sveriges
(högskole)studenter och hur deras liv och situation ser ut.

beträffande studenternas biblioteksanvändning sägs att:
- Studenternas (de som läser på heltid) ägnar ca 16,5 tim per vecka åt
självstudier. Av dessa tillbringas 12 i hemmet, 2,25 i bibliotek och
2,25 i övriga högskolelokaler (datasalar m.m.). Mest tid tillbringar
samhällsvetare o jurister (4 tim/v), därefter kommer humaniserna med
dryga 3 tim/v. Studenter vid "annan teknisk utbildning",
lärarutbildningar och medellånga vårdutbildningar är minst tid i
biblioteket av de undersökta grupperna: ca 1 tim/v. Rapporten
presenterar två tänkbara förklaringar till detta: antingen ses dessa
typer av utbildningar som <skolor> där man undervisas o sedan går hem o
gör läxor, eller så är det helt enkelt så att dessa studenters bibliotek
har färre studieplatser.

Vidare: 71 % instämmer i påståendet: "Jag har god tillgång till de
hjälpmedel som krävs (datorer, bibliotek etc)". Män (76 %) är här mer
benägna att instämma än kvinnor (68 %). Samhällsvetare o jurister,
tekniker, civilingenjörer, matematiker instämmer i högst grad (ca 75 %),
vård- och medicinstuderande i minst grad (ca 60 %).

Den intressanta rapporten kan läsas i fulltext på Högskoleverkets webb:
ww.hsv.se .


Ha det gott o trrevlig helg!

jakob

Jakob Harnesk
Concept Manager
Bibliotekstjänst AB
Box 3120, 103 62 Stockholm
Visiting address: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tel: +46 8 587 769 14; +46 70 508 18 35 (mobile)
Fax: +46 8 587 769 10
E-mail: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager