LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Utlåningen på folkbiblioteken ökar
From: Kennet Gabrielsson <[log in to unmask]>
Reply-To:Kennet Gabrielsson <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Nov 2001 15:19:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


         Utlåningen på folkbiblioteken ökar                    01-11-01
Pressmeddelande från Statens kulturråd

Utlåningen på folkbiblioteken ökar

Barnen i Arboga är flitiga läsare, enligt Kulturrådets aktuella statistik på folkbiblioteksområdet som utkommer idag. 52 böcker om året lånar barnen där i genomsnitt, och generellt kan man se en ökning både i utlåningen och i antalet besök på landets folkbibliotek.

 Arboga bibliotek ligger nu i bibliotekens utlåningstopp med 16,5 lån per invånare för år 2000. Förra årets etta, Borgholm, lånade ut 15,5 lån per invånare, men har nu halkat ner till sjunde plats.

 De bibliotek som ligger i toppen har i allmänhet en mycket stor utlåning per barn – i Arboga ligger den så högt som 52 lån per barn. De bibliotek som ligger i botten, Nykvarn och Storfors har 7, respektive 9 lån per barn och den totala utlåningen ligger på 3,7 respektive 4,3 lån per invånare.

 Folkbiblioteksstatistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, har funnits sedan 1976 och innehåller uppgifter om mediebestånd, utlåning, öppethållande, personal och kostnader vid alla landets bibliotek. Nytt för i år är att det finns uppgifter om allmänhetens tillgång till datorer och Internet på biblioteken. Totalt finns i kommunbiblioteken nära 5 000 datorer tillgängliga för allmänheten. Av dessa är drygt 2 600 Internetuppkopplade. Ett stort antal bibliotek, 64 procent, har sin katalog tillgänglig via Internet.

 Den totala utlåningen av böcker och AV-medier ökade något under år 2000 – från 79,4 miljoner till 79,9 miljoner. Det är inte bara utlåningen som ökar utan också besöken. Landets huvudbibliotek fick under förra året 48,4 miljoner besök, vilket innebär en ökning med 2 procent.

 Under förra året köpte de kommunala folkbiblioteken in drygt 2 miljoner nya böcker, vilket är något fler än året innan. Inköpen av böcker har ökat något varje år sedan 1997. Av de nya böckerna var 36 procent barnböcker.

 Folkbiblioteken 2000 (Kulturen i siffror 2001:4) finns att ladda ner i pdf-format från Kulturrådets webbplats www.kur.se, där man också beställa den tryckta rapporten.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager