LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Mot nätbiblioteket

From:

U-G Nilsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 27 Nov 2001 14:33:42 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Högskolan i Jönköping har genom satsningen på projektet "Biblioteket på
distans" nu tagit ett stort kliv i utvecklingen mot högskolebiblioteket på
nätet. Detta helt enligt intentionerna i regeringens proposition 2001/02:15
"Den
öppna högskolan".

"Biblioteket på distans" lanserades den 26 november och innebär framför allt
följande:

* Alla studenter och anställda kommer åt databaser, e-tidskrifter och andra
informationstjänster genom inloggning från vilken Internetansluten dator som
helst i världen. Autenticering sker mot det konto som varje anställd och
student (även distansstudenter) får när de skrivs in vid högskolan, så ingen
extra administration behövs för användarunderhållet. Samtliga databaser och
e-tidskrifter på hela webbplatsen är länkade mot proxyservern så användaren
behöver inte gå till någon specifik sida för inloggning.
En samlingssida finns dock: http://www.hj.se/bibl/proxy/menu.htm

* Interaktiva demonstrationsmoduler med text, ljud och bild har utvecklats
och de är inriktade på de mest grundläggande informationskällorna. Modulerna
är programmerade i SMIL för RealPlayer och kan enkelt bäddas in i html och
på det sättet också lyftas in där det är relevant i det omfattande
vägledningsmaterial (från grundläggande till smalare, ämnesinriktade) som
finns på webbplatsen. Modulerna är 5-10 minuter långa och består exempelvis
av presentationer av servicen till distansstuderande, webbplatsen, hur
tidskrifter användes, bibliotekets katalog JULIA och LIBRIS. Under 2002
kommer flera moduler att utvecklas.
Samlingssida: http://www.hj.se/bibl/demo/

* Fråga bibliotekarien på nätet. Efter en omfattande marknadsundersökning
där system från Sverige, men framför allt USA testats valdes HumanClick Pro
från LivePerson. Systemet uppfyllde i stort sett alla krav som vi ställde
både på klient- och operatörssidan. I ett inledningsskede bemannas tjänsten
av tre bibliotekarier.
http://www.hj.se/bibl/org/fraga.html


I botten ligger en redan väl fungerande service till distansstuderande
(http://www.hj.se/bibl/distans/index.html)Daniel Gunnarsson
civilekonom

Magnus Ilvered
dataingenjör

Ulf-Göran Nilsson
bitr bibliotekschef


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager