LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Handläggare till BIBSAM på Kungliga biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 21 Nov 2001 11:01:46 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


HANDLÄGGARE
till BIBSAM (Avdelningen för nationell samordning och utveckling).

Avdelningens verksamhet består bl.a. i att driva och utveckla ett
nätverk av s.k. ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar,
genomföra, delta i och stödja utvecklingsprojekt, anordna kurser,
seminarier och konferenser, handlägga juridiska frågor, stödja och delta
i standardiseringsarbete, framställa statistik över och utvärdera
bibliotekens arbete samt för den svenska högskolans räkning centralt
köpa in elektroniska informationsresurser. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek,
arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Handlägga ärenden i anslutning till ovan beskrivna
verksamhet, exempelvis ansvarsbibliotekssystemet, projektverksamheten
samt kurs- och konferensarbetet.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande
utbildning, erfarenhet av biblioteksarbete, god kännedom om ny
informationsteknik; utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga, god
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska).

KB tillämpar 6 månaders provanställning.

Om du vill veta mer är du välkommen att ringa biblioteksrådet Kjell
Nilsson, BIBSAM eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson
(TCO-OFR) och Eva Crantz (SACO), tel 463 40 00 (vx).

Ansökan skall vara Kungliga bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41
Stockholm tillhanda senast fredagen den 14 december märkt med dnr
141-525-2001.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager