LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Annons om projektledartjänst för proj ektet Öppet för alla vid Länsbiblioteket i Sörmland
From: Margareta Norberg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Nov 2001 12:01:23 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


TILLÄGG till tidigare skickad annons: senaste dag för ansökan, vilken är 19/11 2001. Här följer annonsen: 

PROJEKTLEDARE 

vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek

Länsbiblioteket i Sörmland söker en projektledare för projektet "Öppet för alla", med bidrag från Statens kulturråd. Syftet med projektet är att genom checklistor ange hur olika bibliotek kan göras mer tillgängliga för funktionshindrade, vad gäller fysisk tillgänglighet och information om verksamhet, böcker och andra medier. Samtidigt pågår ett liknande projekt på museisidan i länet.

Förutom länsbiblioteket står Länssamrådet Kultur & Handikapp bakom projektet. I samrådet finns företrädare för länshandikappförbund, landstinget och länsbiblioteket. Projektarbetet skall bedrivas i nära samarbete med länets folkbibliotek. Enkäter och intervjuer skall göras bland bibliotekspersonal, biblioteksbesökare och företrädare för handikapprörelsen. Samråd skall även ske med projektledningen för museiprojektet. 

Kvalifikationer: Bibliotekshögskola eller utbildning som bedöms likvärdig. Kunskap om handikappfrågor. Dokumenterad god initiativ- och samarbetsförmåga. Erfarenhet från projektarbete eller liknande är meriterande. Körkort erfordras. 

Anställningsvillkor: Visstidsanställning 4 månader heltid, eller deltid under högst 8 månader. 

Löneanspråk: Vi önskar att du anger löneanspråk i ansökan.

Tillträdesdag: Efter överenskommelse.

Ansökan skickas senast den 19 november 2001 till Eskilstuna stads- och länsbibliotek, Berit Broberg, 632 20 Eskilstuna.

Upplysningar: Förvaltningschef Birgitta Widholm, tel. 016/10 13 47, bibliotekskonsulent Margareta Norberg, tel. 016/10 14 44, e-postadr. [log in to unmask] 

________________________________
Margareta Norberg
Bibliotekskonsulent
Länsbiblioteket i Sörmland /
Eskilstuna stads- och länsbibliotek
632 20 Eskilstuna
Tel. 016/10 14 44, fax 016/13 67 98
E-postadr. [log in to unmask] 
___________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager