LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Bibliotek och distansundervisning
From: Peter Alsbjer <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Nov 2001 15:27:58 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (88 lines)


Hej Jakob
Länsbibliotek Skåne bedrev ett projekt när jag var chef i Bromölla som kan
var intressant att titta på. Vi fick 75 tkr från Länsbibl för att köpa in
kurslitteratur till högskole- och univeristetsstuderande i kommunen.
Resultat kan läsas i den rapport som länsbiblioteket gav ut i somras.
kontaktpersonen heter Elisabet Aronsson:

Såhär står det på LB Skånes webbplats:
Kurslitteraturprojektet 
 
"Länsbiblioteket har i samarbete med Bromölla och Kävlinge bibliotek
genomfört ett projekt kring inköp av kurslitteratur till högskolestuderande
under år 2001.  Inom projektet ville vi bl a undersöka om det var möjligt
att tillgodose efterfrågan från de studerande och skaffa oss en uppfattning
om vad det lokalt skulle kosta att tillgodose efterfrågan.

Rapporten från projektet är nu klar och kan rekvireras från Länsbiblioteket.
Inom kort kommer den även att läggas ut här.

Projektansvarig: Bente Knudsen
 
Kontaktperson: Elisabet Aronsson"

ha det
Peter 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Harnesk Jakob [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 29 november 2001 15:20
Till: [log in to unmask]
Ämne: Bibliotek och distansundervisning


Hej alla!

Jag arbetar f.n. med ett uppdrag från Distum (se:
http://www.distum.se/pages.asp?level1id=26&level2id=1133#1134) om att
göra en översyn om villkoren för distansstuderande när det gäller
biblioteks- och informationstjänster.

Under arbetets gång har jag diskuterat med olika biblioteksföreträdare
hur man bäst servar distansstudenter. 

För att vara säker på att jag inte missat någon aspekt vänder jag mig nu
till listorna BIBLIST och FOLKBIBLIOTEK för ytterligare input. Skriv
gärna till mig (se adress nedan) och berätta om:

- Era positiva erfarenheter av att ge biblioteksservice till
distansstudenter.
- Era negativa erfarenheter av att ge biblioteksservice till
distansstudenter.
- Vad ni upplever som de största hindren för att ge distansstudenterna
en lika bra biblioteksservice som campusstudenterna.
- Hur ni ser på frågor inom områdena 
        - utlåningsverksamhet (skicka kursböckerna etc hem till
studenten - returporto?)	
        - access till databaser, e-tidskrifter, e-böcker m.m. (löser en
proxyserver alla problem?)
        - utbildning i informationssökning m.m.
        - kompetensutvecklingsbehov hos personalen.
        - samarbetet med lärarna.
        - framtiden.

Ni som arbetar på folkbibliotek, vad är era erfarenheter av att ge
service till distanssudenterna?
Hur fungerar ert samarbete med de studiecentra etc som finns i många
kommuner idag?
Hur hanteras frågan politiskt i era respektive kommuner?
Hur ser ni på framtiden?

Övrigt att tillägga?

Stort tack på förhand och varma hälsningar!

JakobJakob Harnesk
Concept Manager
Bibliotekstjänst AB
Box 3120, 103 62 Stockholm
Visiting address: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tel: +46 8 587 769 14; +46 70 508 18 35 (mobile)
Fax: +46 8 587 769 10
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager