LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tomten - som handlar om Rydberg
From: Ottosson Annhild <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Nov 2001 10:43:26 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Finns det någon som vet vem som kan ha skrivit denna dikt?

Jul - TIDNINGEN
(fritt efter Viktor Rydberg, okänd författare)

Midvinter nattens köld är hård
Stjärnorna gnistrar och glimma
Alla sova i enslig gård
Djupt under midnattstimma
Månen vandrar sin tysta ban
Snön lyser vit på fur och gran
Snön lyser vit på taken
Endast tomten är vaken
        * * *
Nu hörs denna vers igen, dagen lång
Och den läses var dag uti bladen
Det var jag, Viktor Rydberg, som skrev den en gång
Nu står jag staty uti staden
Står där frusen uti Rådhusets park
På en halv kvadratmeter jönköpingsmark
I granit och av brons begjuten
I glömska helt innesluten
        * * *
vadan och varthän och varför och hur
jag ställt livets eviga frågor
om människoanden, fjättrad i bur
om livets eviga plågor
om varnades villkor, om sorg och om nöd
om konsten och dikten, om kärlek och död
Om människans, evigt fången
I den eviga Grottesången
                 * * *
Min dikt av klassiska klanger ljöd
Jag manade folket till strider
Jag ville uppror kamp och glöd
I nattomhöljda tider
I skymning och mörker, i dimma och dis
I livsledans olust, i tvivel och kris
Jag bekämpade smutsen och stanken
Jag sökte den rena tanken
                * * *
I ungdom radikal rabulist
Som slogs emot korset och tronen
En högsint och ädel idealist
Som led med de trälande hjonen
En grubblande ångestfylld,
svårmodets son
Som sökte och drömde mig
långt härifrån
Min lagerbekransade panna
Ville det rätta och sanna 
                * * *
Jag haft professur och riksdagsmandat
Och jag var berömd och beryktad
Det var jag som skrev Uppsala Jubelkantat
Men min storhet är tydligen flyktad
Historiker, teolog, redaktör
Humanist och forskare litteratör
Ett geni på den svenska parnassen
Ett snille av första klassen
                * * *
I Svenska akademin jag satt
En gigant i litteraturen
Fick pris och medalj och doktorshatt
För min insats inom kulturen
Ja, hedersdoktor och filosof
Men allt vad man minns är en enda strof
Om snön lyser vit på taken 
Och en jävla tomte är vaken

Annhild Ottosson
Länsbiblioteket Jönköping
Box 1029
551 11  JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 55 89
Fax: 036-10 50 67

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager