LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kulturchef i Katrineholm
From: "Larsson, Jan-Olof" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 13 Aug 2001 10:23:14 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Katrineholm ligger bra till - naturnära mitt i "Sveriges lustgård" - med
goda och snabba tågförbindelser. Kommunen har 32 000 invånare med ett rikt
kulturliv och goda möjligheter till friluftsliv och sportaktiviteter. Här
kombineras småstadens fördelar med närheten till storstadens utbud och
möjligheter. Våra viktigaste framtidsfrågor - formulerade i vår Vision 2010
- är iDemokrati och hållbar utvecklingiAttraktiva livs- och boendemiljöer
iUtvecklade och bra kommunikationer iUtveckling från skolstad till
kompetenscentrum iNytänkande om arbetslivet och arbetsmarknaden. 


Vill Du leda utvecklingen av kulturverksamheten mot vår vision 2010, där
kulturlivet är en väsentlig del av den nya tidens livs- och boendemiljöer
ska Du söka jobbet som

Kulturchef i Katrineholm
Ref. nr. 203/01

Kulturhuset Ängeln är navet i Katrineholms kulturliv. I Ängeln finns
bibliotek, utställningshall och hörsal med 1200 besök/dag.  En medveten
satsning på bibliotek och andra kulturlokaler skapar, tillsammans med aktiva
kulturföreningar, goda förutsättningar för ett rikt kulturliv.

Du får  ca 35 engagerade och kompetenta medarbetare till Din hjälp.
Kulturförvaltningen är organiserad i huvudbibliotek, regional
biblioteksavdelning, allmänkulturell avdelning samt konsumentbyrå.  Ett
gemensamt kansli svarar för det administrativa stödet. 

Din viktigaste uppgift blir att genom ett utåtriktat arbetssätt företräda
den samlade kulturverksamheten. 

Som person har Du stor förmåga att klargöra och hävda målen och att utveckla
verksamhet och medarbetare. 
Du har utbildning på högskolenivå och goda kunskaper inom kulturområdet samt
erfarenhet av  ledarskap.
Du känner till förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap i en
politiskt styrd organisation.

Du är välkommen att ringa

Fredrik Olovsson, nämndens ordförande tel. 070-3402088,
Siv Falk, allmänkulturchef/kultursekr. tel.  0150-576 41,
Anneli Reinhammar, chef huvudbiblioteket, tel. 0150-576 33.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel, tel 0150-570 00. 
Du kan också besöka oss på vår hemsida www.katrineholm.se


Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast 2001-08-31 till Kultur- och
konsumentförvaltningen, Box 90, 641 21 Katrineholm.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager